Manuell Lymfdränage och Klassisk Bindvävsmassage

© Bild: Lena Berndtsdotter

 

DCM® – Djupgående cirkulationsmassage
Manuell Lymfdränage och Klassisk Bindvävsmassage

Kropps Harmoni Utbildningscenter

Denna behandlingsform är en kombinationsbehandling innehållande bland annat Klassisk Bindvävsmassage och Manuell Lymfdränage. Behandlingsformen syftar till att frigöra kroppen från blockeringar som orsakas av förtätad bindväv med inskränkt rörelse till följd, samt smärta. Genom att lösgöra bindvävsförtätningarna och underlätta utrensningen av restprodukter från kroppen med hjälp av manuell lymfdränage återfår kroppen sitt fria flöde.

Kroppen kan åter röra sig fritt. Kroppens immunförsvar stärks. Smärta kan lindras eller försvinna. Det cirkulatoriska systemet fungerar optimalt. När kroppen är fri kan även själen vara fri.

Denna behandling är mycket uppskattad och kan ge bra resultat nästan omgående.

Vi har utbildat lärare i Manuell Lymfdränage och Klassisk Bindvävsmassage och dessa finns i Skåne och Stockholm.
Du kan kontakta följande av oss utbildade lärare:

Madeleine Gustafsson som finns i Stockholm    www.minabehandlingar.se
Manuela Ripa Ulm som finns i Helsingborg    www.sund-balans.com

© Bild: Tomas von Walden