Kropps Harmoni Hälso- och Livscenter

Välj en väg som leder till något nytt!

Välj en väg som leder till något nytt!


Kropps Harmoni Hälso- och Livscenter

Våra kurser och föreläsningar 2023 och 2024

Vi anordnar kurser och föreläsningar som syftar till att skapa förståelse och insikter om obalanser eller disharmonier och vad som gör att dessa uppstår. Detta för att en läkning skall kunna uppstå. Med insikter om kropp, själ, ande, mentalt, emotionellt och psykologiskt förstå och vara trygg i möten med andra människor och sig själv.

Vi har kurser och föreläsningar i stressrelaterade obalanser, Dr. Bach Blomsterterapi ”Naturens läkande kraft”, Kinesisk medicin, Taoistisk och Konfuciansk livsfilosofi och teori. Vi har även möjlighet att göra specialanpassade kurser eller föreläsning efter önskemål från t.ex. ett företag eller annan grupp. Kontakta oss för diskussion!

I den värld vi idag lever i blir det allt viktigare att ta ansvar för sitt eget välbefinnande, därför är det också viktigt att förstå att vi inte kan göra det om vi inte tillåter oss själva att växa som människa. Att vi går vidare med vårt liv, att vi skaffar oss kunskaper om hur vi fungerar som människa kroppsligt, själsligt, andligt, mentalt, emotionellt och psykologiskt. Då förstår vi hur viktiga vi är som den individ vi är, människa.
Kunskap om oss själva gör det lättare att förstå oss själva och på så sätt får vi en referenspunkt i möten med andra människor.

De val vi gör,
hur vi använder oss själva
bestämmer kvalitén i våra liv.

Våra kurser och utbildningar handlar om hälsa- och välbefinnande och har alla ett holistiskt (helhet) innehåll.

Mellan åren 1997 och 2018 har vi utbildat terapeuter inom olika komplementärmedicinska områden på Kropps Harmoni Hälso- och Livscenter. Vi började med att utbilda massageterapeuter för att så småningom övergå att utbilda kroppsterapeuter vilka har bredare kunskaper såväl inom komplementärmedicinska metoder och tekniker likväl en förståelse för människans inre liv, mentalt, emotionellt och spirituellt.
Efter att ha bedrivit dessa utbildningar i vår egen skola i 21 år, går vi nu vidare med att dela med oss av våra kunskaper, vår filosofi och våra insikter om hur man kan skapa ett bra och njutningsfullt framtida liv i hälsa och inre balans.
Det gör vi genom olika kurser och föreläsningar som du finner genom att klicka på
respektive namn i menyraden.
Lena Berndtsdotter håller kurser och föreläsningar i Dr. Bach Blomsterterapi och stressrelaterade obalanser.
Tomas von Walden håller utbildningar, kurser och föreläsningar i Kinesisk medicin,  österländsk livsfilosofi med betoning på Taoistisk, Konfuciansk, Buddhistisk livsåskådning.

Lena BerndtsdotterTomas von Walden