Kropps Harmoni 2024

Våra utbildningar och kurser leder till en ny framtid

Välj en väg som leder till något nytt!


Kurser och utbildningar

Hälso- och Livscenter

Vi anordnar kurser och utbildningar som syftar till att skapa förståelse och insikter om obalanser eller disharmonier och vad som gör att dessa uppstår. Detta för att läkning skall kunna uppstå. Med insikter och kunskaper om kropp, själ, ande, mentalt, emotionellt och psykologiskt förstå och vara trygg i möten med andra människor och sig själv.

Vi har kurser och utbildningar i stressrelaterade obalanser, Dr. Bach Blomsterterapi  ”Naturens läkande kraft”, Personlig Livscoach, Kinesisk medicin och TCM, Taoistisk och Konfuciansk livsfilosofi och teori, Kinesisk Medicinsk Psykologi, Akupressur och Tui Na.
Vi har även möjlighet att göra specialanpassade kurser eller föreläsning efter önskemål från t.ex. ett företag eller annan grupp.
Kontakta oss för diskussion!

I den värld vi idag lever i blir det allt viktigare att ta ansvar för sitt eget välbefinnande, därför är det också viktigt att förstå att vi inte kan göra det om vi inte tillåter oss själva att växa som människa. Att vi går vidare med livet, att vi skaffar oss kunskaper om hur vi fungerar som människa kroppsligt, själsligt, andligt, mentalt, emotionellt och psykologiskt.
Då förstår vi hur viktiga vi är som den individ vi är, människa.
Kunskap om oss själva gör det lättare att förstå oss själva och på så sätt får vi en referenspunkt i möten med andra människor.

”De val vi gör,
hur vi använder oss själva
bestämmer kvalitén i våra liv.”

Våra kurser och utbildningar handlar om hälsa, välbefinnande, läkning och har alla ett holistiskt (helhet) innehåll.

Mellan åren 1997 och 2018 har vi utbildat terapeuter inom olika komplementärmedicinska områden. Vi började med att utbilda massageterapeuter för att så småningom övergå att utbilda kroppsterapeuter, vilka har bredare kunskaper såväl inom komplementärmedicinska metoder och tekniker likväl en förståelse för människans inre liv, mentalt, emotionellt och spirituellt.
Efter att ha bedrivit dessa utbildningar i vår egen skola i 21 år, går vi nu vidare med att dela med oss av våra kunskaper, vår filosofi och våra insikter om hur man kan skapa ett bra och njutningsfullt framtida liv i hälsa och inre balans i en mindre kostym.
Det gör vi genom olika kurser och utbildningar som du finner genom att klicka på
det du är intresserad av i menyraden.

Lena Berndtsdotter håller kurser och utbildningar i Dr. Bach Blomsterterapi, Personlig Livscoach och stressrelaterade obalanser.

Tomas von Walden håller utbildningar, kurser i Kinesisk medicin och TCM,  österländsk livsfilosofi med betoning på Taoistisk, Konfuciansk, Buddhistisk livsåskådning.

Utveckling och ett holistiskt sätt att se på livet.

Lena Berndtsdotter

Se in i det Österländska sättet att se på livets möjligheter. Kinesisk psykologi och dess livsåskådning.

Tomas von Walden.