KROPPS HARMONI Hälso- och Livscenter

© Bild: Lena Berndtsdotter

© Bild: Lena Berndtsdotter

”Ett center för utveckling, hälsa och medvetenhet”

Vi har utbildat i olika tekniker och metoder inom komplementärmedicinen sedan 1997 och våra utbildningar och kurser har varit/är  unika kognitiva helhetsutbildningar där människans synsätt på hälsa, sjukdomar och läkning är det grundläggande. I våra utbildningar har alltid ett terapeutiskt arbetssätt ingått som är en väg för mänskligt växande.

Kropps Harmoni Hälso- och Livscentercenter

Mellan åren 1997 och 2018 har vi utbildat terapeuter inom olika komplementärmedicinska områden på Kropps Harmoni Hälso- och Livscenter. Vi började med att utbilda massageterapeuter för att så småningom övergå att utbilda kroppsterapeuter vilka har bredare kunskaper såväl inom komplementärmedicinska metoder och tekniker likväl en förståelse för människans inre liv, mentalt, emotionellt och spirituellt.
Efter att ha bedrivit dessa utbildningar i vår egen skola i 21 år, går vi nu vidare med att dela med oss av våra kunskaper, vår filosofi och våra insikter om hur man kan skapa ett bra och njutningsfullt framtida liv i hälsa och inre balans.
Det gör vi genom olika kurser som du finner genom att klicka på
kurser i menyraden ovanför.

Våra kurser 2020

De kurser vi anordnar idag syftar till att skapa förståelse och insikter om obalanser eller disharmonier och vad som gör att dessa uppstår.
Att med insikt om kropp, själ, ande, mentalt, emotionellt och psykologiskt förstå och vara trygg i möten med andra människor.
Vi har kurser i stressrelaterade obalanser, Dr. Bach Blomsterterapi ”Naturens läkande kraft”, Kinesisk, Taoistisk och Konfuciansk livsfilosofi och teori. Vi har även möjlighet att special anpassa en utbildning efter önskemål från t.ex. ett företag eller annan grupp. Kontakta oss för diskussion!

I den värld vi idag lever i blir det allt viktigare att ta ansvar för sitt eget välbefinnande, därför är det också viktigt att förstå att vi inte kan göra det om vi inte tillåter oss själva att växa som människa, att vi går vidare med vårt liv, att vi skaffar om kunskaper hur vi fungerar kroppsligt, själsligt, andligt, mentalt, emotionellt och psykologiskt. Då förstår vi hur viktiga vi är som den individ vi är, människa.
Kunskap om oss själva gör det lättare att förstå oss själva och på så sätt får vi en referenspunkt i möten med andra människor.

De val vi gör,
hur vi använder oss själva
bestämmer kvalitén i våra liv.

Lena Berndtsdotter                                              Tomas von Walden

Landskrona Juni 2018http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php

<>