Akupressur utbildning

Akupressur utbildning

Klassisk Kinesisk Medicinsk Akupressur

Kinesiska medicinska högskolan i Beijing, Kina

Kinesiska medicinska högskolan i Beijing, Kina

Man startar med en grundutbildning till Diplomerad Akupressör som är på 5 tillfällen á 4 dagar/tillfälle, totalt 20 dagar. Efter grundutbildningen kan man välja om man vill utbilda sig mer.
Kursdagarna är förlagda till Onsdag – Lördag då du är på föreläsning och praktik hos oss.
Mellan de olika kurs tillfällena praktiserar du dina kunskaper på hemmaplan.
Tider och kostnad: se folder som du kan beställa här!

Vår utbildning i Akupressur, Kinesisk Medicin och TCM syftar till att uppmärksamma den enskilda människan och dess individuella obalans, det är bara i helheten en läkning kan ske. I grundutbildningen ingår grundläggande teoretiska kunskaper för att kunna förstå den Kinesiska medicinens filosofi och teori. Teoremen Qi, YinYang och De Fem energierna/Faserna (kallas populärt för ”De Fem elementen).
Du får kunskaper i att behandla smärta med Akupressuren.

Kunskapsförmedlare är: Tomas von Walden (klicka på bilden om Du vill ha mer information om Tomas)

Kursstart, Landskrona: 21/8 2024