Böcker av Lena Berndtsdotter

© Bild: Lena Berndtsdotter

Hälsa är inte bara en hälsosam kropp och hälsosam kost, utan handlar om hälsa i helheten,
där fokus ligger på en mental, emotionell, själslig och fysisk balans.
Vi hoppas att mina böcker skall inspirera dig genom tips och tankar så att Du kan ta hand om dig själv på alla dessa plan.

Lena Berndtsdotter

Från början till slutet

Att få dela med mig av insikter, kunskap och livserfarenhet om hur viktig kunskap om sig själv och livet är för den enskilda människan. Det underlättar för att finna sig själv och känna trygghet i att bestämma och skapa ett lyckligt liv, sitt eget liv. Jag har under mitt nu långa liv i möte med människor i smärta, sorg, uppgivenhet, vilsenhet, rädsla och förtvivlan sett ljuset åter tändas i deras ögon. Kanske kan denna bok också tända ljus.
”Jag betraktar boken som ett barn jag burit och som fått bra rötter. Nu ger jag den vingar så den fritt kan flyga och förhoppningsvis sprida insikter om mänskligt växande. Det tog många år, det blev en lång graviditet och nu är den förlöst.
Jag vet nu varför.”

Korten presenterar kortfattat vad den engelska läkaren Dr. Edward Bach, 1886 – 1936, upptäckte när han vände sig till naturen för att finna ett nytt läknings-system som inte var plågsamt för människan. Med sin förfinade känslighet kunde han konstatera att växter har en förmåga att balansera olika obalanser som vi människor ibland hamnar i. ”När kropp, själ och ande är i balans, då är vi friska” Min tanke med dessa bilder på växterna som ingår i Dr. Bach’s läknings system är att få en visuell och känslomässig upplevelse av växterna. Synen är ett viktigt sinnesorgan. Korten innehåller  kortfattat hur Du kan upptäcka en obalans och hur Du kan balanser den. För mer ingående information, läs boken ”Naturens läkande kraft”.

Samtliga böcker kan du beställa via vår anmälningsblankett! Klicka här!