Böcker av Lena Berndtsdotter

© Bild: Lena Berndtsdotter

Hälsa är inte bara en hälsosam kropp och hälsosam kost, utan handlar om hälsa i helheten,
där fokus ligger på en mental, emotionell, själslig och fysisk balans.
Vi hoppas att våra böcker skall inspirera dig genom tips och tankar så att Du kan ta hand om dig själv på alla dessa plan.

Lena Berndtsdotter
Tomas von Walden

Naturens läkande kraft. En bok om Dr. Bach blomsterterapi

Sju Tankar om hälsanEn bok där du får sju tankar till ett bättre välbefinnande

Böcker om Kinesisk livsfilosofi, Kinesisk medicin, TCM. Om livet sett ur ett Kinesiskt perspektiv

Bild på denna sida: © Lena Berndtsdotter