© Web. publikationen

Alla rättigheter förbehållna i denna publikation/hemsida avsedd för internet. Inget i denna publikation, varken i del eller helhet, får på något sätt eller i någon form reproduceras eller överföras, mekaniskt eller elektroniskt, inkluderande fotokopiering eller ljudinspelning, utan upphovsmannens skriftliga tillstånd.

Överträdelse av denna copyright kommer att beivras via svensk skiljedomstol.

 

 

 

 

 

 

 

© Kropps Harmoni       Terapeut Skolan i