AMMAT med Stressreducering

AMMAT  

Stressreducering enligt Berndtsdotter Metoden

Innebär

Kraft och Näring Från Ditt Inre


Andning

Meditation
Medveten Närvaro
Aktiv Avspänning
Tankar

Kursort och datum för ”Stressreducering med AMMAT” 2024

Landskrona                       9 – 11 Augusti 2024
Landskrona                     18 – 20 Oktober 2024

Tillbaka till ”Kurser med Lena Berndtsdotter”

Stressreducering

Stress reducering i naturen

”Vakna upp, se din kraft, ta ditt ansvar, lev ditt liv”.

Vem behöver Stress reducering?

 ALLA!

I dagens samhälle är alla, till och från, mer eller mindre utsatta för stressande omständigheter och det är allmänt känt att stressen negativt påverkar vår hälsa. Stressen kan visa sig i allehanda tillstånd som t.ex. Koncentrationssvårighet, Irritation, Huvudvärk, Sömnsvårigheter.

Stressen kan också skapa Rädsla, rädsla att inte duga eller inte att räcka till. Rädslan i sig skapar en hel del fysiska reaktioner, som spända axlar, andning som resulterar i sämre syresättning till kroppens alla celler, man kallsvettas, man kan få ont i magen, en känsla av en klump i magen, magsyran påverkas och det kan ge problem med mag-tarmsystemet. Rädsla ställer till mycket oreda i kroppen.

Vår sömn

Problem med sömnen ökar, inte minst bland barnen och det är skrämmande. Vi vuxna behöver ge våra barn och andras barn lite mer lugn och ro. Som föräldrar och yrkesverksamma som arbetar med barn, har vi ett ansvar att låta den unga generationen få växa upp till lugna, trygga och starka vuxna.
Det är så lite som behövs men det behövs nu.
Många barn får nu utskrivet sömnmedel och läkare vet inte hur detta kommer att påverka barnen när de växer upp, medicinen är ämnad åt vuxna. Barn är små människor i utveckling. Belasta inte barnen.

Insikt och kunskap

Det är mycket som den enskilda individen kan göra själv för att påverka sin hälsa men för att klara det krävs det insikt och kunskap. Därför är det viktigt att förse sig med kunskap om hur vi fungerar och hur vi med den kunskapen bättre kan ta hand om vår hälsa.

Människan är väl försedd redan när hon anländer till jordelivet, allt finns tillgängligt för oss inom oss, vi behöver bara kunskap och tillit till att vi får lov att ta hand om oss själva, att vi inte behöver någon annans godkännande. Att bry sig om sig själv är att bry sig om andra, detta innebär att alla vinner på att Du tar hand om dig själv och ditt välbefinnande. Att inte människans hälsas ansvar är lagd på en speciell yrkesgrupp som skall tala om vad som är bäst för oss. Alla har sitt eget ansvar och det är bra.

Att förstå det vi upplever

Vi behöver inte vara rädda, vi behöver bara förstå.

 ”Min önskan är att vi alla skall få kunskap med oss om oss själva,
att i den skola vi har en skyldighet och rättighet att närvara i under många år
av vårt liv, inte bara lära oss om det yttre. Vi behöver lära oss lite om vårt inre också,
och om hur viktig var och en av oss är.
Vi har alla ett liv att leva”.
Detta är min önskan. 

Lena Berndtsdotter

Andningen
bär dig genom hela ditt liv. Med en lugn, djup och fullgod andning fungerar alla livgivande system bättre i din kropp och skänker dig lugn och ro.

Med Meditation
får Du lugn i ditt sinne och dina tankar blir klarare, detta innebär att Du kan fatta bättre beslut i ditt liv.

Medveten närvaro
hjälper dig att uppskatta och värdesätta dig och ditt görande på ett mer tillfredställande sätt.

Aktiv avspänning
frigör kroppen från gamla  blockeringar som inte längre har något syfte. Resultatet blir att kroppen återfår sitt naturliga rörelseomfång och cirkulationen fungerar bättre.

Tankar 
Med tankar skapar Du det Du önskar. Alla tankar Du tänker får alltid en fysisk effekt.

Under 3 dagar med AMMAT kommer Du att få praktiska verktyg
för att ta hand om dig själv och din hälsa.

 Vakna, upptäck din kraft, ta ditt ansvar, lev ditt liv”.

Kursen
AMMAT

Kommer att ge dig insikt, tillåtelse och tillit till att se och värdesätta dig själv och dina förmågor. Att ta över bestämmande och ansvar för ditt välmående.

Vi praktiserar övningar som ingår i AMMAT

”Du är inte född för att tillfredsställa andras behov,
Du är född för att leva ditt liv, lycklig, glad och tillfreds med livet”.