Seminarium, Kinesisk Medicin

Datum och ort:
Landskrona               Datum för seminariet:  17 – 19/4 2020

Kinesisk Medicin

Välkommen till:
Ett seminarium om Kinesisk Medicin och
TCM (Traditionell Kinesisk Medicin)

”Levande juveler”, Koi. © Bild: Tomas von Walden

Ett seminarium i Kinesisk Medicin och Kinesisk Livsfilosofi

Detta är tillfället för dig som är nyfiken på, eller vill få insikter i bakgrunden till de läkande principer, dess teori och filosofi enligt Kinesisk Medicin och den Taoistisk livsfilosofins tankar för skapandet av hälsa, balans, lycka och livsharmoni.
Insikten om detta forntida läknings system handlar om den allomfattande energin Qi, för att förstå hur viktigt det är att underhålla och hushålla den för att uppnå hälsa, vitalitet och ett långt liv.
Detta seminarium handlar även om ett sätt att leva och det enligt ett forntida förhållningssätt till livet, naturen och himlen.
Man förstod koppling mellan hälsa och sitt eget ansvar för att uppnå det både fysiskt, emotionellt, mentalt och spirituellt.
Livet ska levas och upplevas samtidigt som man behöver ta hand om sig för att kunna göra det.
Seminariet handlar om att få grundläggande insikter om det viktigaste teoremen i den Kinesiska medicinens filosofi och teori det som ligger till grund för livet dess uppkomst, hälsa och välbefinnande.

Seminariet innehåller bland annat följande begrepp och teorier:

  • Historisk bakgrund till den Kinesiska medicinen och TCM
  • Grundläggande Teoretiska och Filosofiska begrepp
  • Taoistiska, Konfucianska och Buddhistiska influenser

Detta är ett 3 dagars seminarium för dig som är nyfiken på, eller vill få insikter i bakgrunden till den läkande principen, dess teori och filosofi enligt Kinesisk Medicin och den Taoistisk livsfilosofins tankar för skapandet av hälsa, balans, lycka och livsharmoni.

Agera på sådant sätt att Qi inte blockerar eller stagnerar
Av hertig Zhao från ”Vår och höstannalerna

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken ”Beställ kursinformation” på menyraden ovan!