Personlig Livscoach

Nästa kursstart: 21/8 2017

Sista möjligheten att gå denna utbildning

DIPLOMERAD TERAPEUT
i
BERNDTSDOTTER METODEN
bm_logga

Människan i fokus på alla plan Holistiskt och Kognitivt
Utbildning till ”Personlig Livscoach”


Utbildningens möjligheter

Du arbetar som Terapeut och Livscoach holistiskt och kognitivt.
När man ser till helheten ser man också fler möjligheter.
Kontakta oss för en spännande utbildning till personlig livscoach,
en terapeututbildning enligt Berndtsdotter metoden, BM.
Nedan följer en kort beskrivning i vad som ingår i utbildningen till

”Personlig Livscoach”

Behandlings metoder

Du arbetar med fysiska behandlingar vid smärta.
I utbildningen ingår DCM®, ”Djupgående Cirkulationsmassage” som innehåller behandlingar med:

– Manuell Lymfdränage, helkroppsbehandling
– Klassisk Bindvävsmassage, grundbehandling

Lymfdränage

Copyright bild: Lena Berndtsdotter

Klassisk Bindvävsmassage

Copyright bild: Lena Berndtsdotter

 

 

 

 

 

DCM® är utvecklad och registrerad av Kropps Harmoni Terapeut Skolan. Denna behandlingsmetod hjälper kroppen att släppa djupa muskelspänningar och lösgör förtätad bindväv så kroppen kan få tillbaka sitt fria rörelseomfång.
Cirkulationen kan nu fungera utan blockeringar.
Dessa behandlingssätt ger smärtlindring eller smärtbefrielse med högre livskvalité som resultat. Många har återfått hälsan.

Stressreducering

Du arbetar med stressreducering AMMAT™ som innehåller:
– Andning
– Meditation
– Medveten närvaro
– Aktiv avspänning och
– Tankens kraft.
Många sjukdomars tillstånd är stressrelaterade. Vi lever i en hektisk tid och det gäller att hålla sig frisk.

Händerna upp mot himlen

Copyright bild: Lena Berndtsdotter

Livsstrategier

Du lär dig hur du tillsammans med din klient lägger upp en handlingsplan och gör uppföljning av den.

Dr. Bach Blomsterterapi

Du lär dig hur Du kan använda Dr. Edward Bach’s läkningssystem så Du kan väva in blomsterenergi i behandlingen om så behövs. Att omvandla obalans till balans.

Du lär dig vikten av:

– Bemötandet
– Det Personliga samtalet
– Att lyssna aktivt
– Att se och bekräfta
– Att ha modet att finnas som stöd och hjälp.
– Att inspirera till nya sätt att se saker och ting på.
– Att vara ärlig mot sig själv och sin klient.

Utbildningen innebär naturligtvis en upptäcksresa i dig själv och detta är av stor vikt för att kunna vara trygg i möten med andra.
Min filosofi är att det är nödvändigt att själv ha för att kunna ge. Man kan inte ge något man själv inte har.
En god terapeut ser till sitt eget välbefinnande för att inte vara ett hinder för sin klient.

Hur Du kan arbeta

– Med denna utbildning kan Du arbeta med privata, enskilda fysiska behandlingar.
– Du kan även arbeta med grupper i Stressreducering.
– Du kan arbeta som ”Personlig Livscoach”.
– Livet består av både privatliv och yrkesliv.
– Livet består också av många olika relationer.
– Att stötta till insikt i olika relationssvårigheter kan göra stor skillnad i människors liv

Att förstå sin egen del i allt som händer kan skapa mirakel.  Insikt och handling kan läka sår på alla plan.

Allt detta kan Du praktiskt arbeta med efter utbildningen i
”BERNDTSDOTTER METODEN”
Lärare: Lena Berndtsdotter

Utbildningens upplägg

  • Du är på skolan vid sju tillfällen á 5 dagar/tillfälle under 1 år.
  • Du får personlig coachning under din utbildning.
  • Du arbetar praktiskt med klientfall under utbildningen med all den handledning Du behöver.
  • Vill Du vara med och göra skillnad?

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken ”Jag vill beställa kursinfo” på menyraden ovan!