Manuell Lymfdränage

 

Manuell Lymfdränage, utbildning

Lymfa

Copyright bild: Lena Berndtsdotter

Manuell lymfdränage, lymfmassage.
Manuell Lymfdränage är ofta förknippat med behandling för kvinnor som genomgått canceroperation. En bröstoperation som kan innebära att en eller flera lymfknutor kan ha blivit skadade eller borttagna, med svullnad (ödem) i armen till följd. Manuell Lymfdränage är en utmärkt behandling vid dessa tillstånd.

Manuell Lymfdränage är bra för så mycket mer.
I vår stressade värld med alla de tillstånd som stressen sätter i kroppen, är detta en utmärkt behandling.

Ett väl fungerande lymfkärlsystem är förutsättningen för god hälsa. Lymfkärlsystemet har hand om viktiga funktioner i vår kropp. Systemet hjälper blodsystemet att föra ut slaggprodukter ur vår kropp, via lungor, hud, tarmar och njurar. Lymfsystemet hjälper till med renhållningen. En annan viktig uppgift för lymfsystemet är att det fungerar som kroppens försvar för inkräktare som tar sig in i kroppen och även för abnorma kroppsegna celler som behöver förintas och avlägsnas från kroppen. I lymfkärlsystemet finns kroppens egna läkare som står bakom vad som ofta kallas kroppens egen läkning eller självläkning. Ja, vi har allt med oss när vi anländer till jordelivet, vi behöver bara ta väl hand om det.
Ett väl fungerande lymfkärlsystem påverkar och höjer immunförsvaret vilket påverkar vår hälsa positivt.

Lymfkärlsystemet upptäcktes så tidigt som på 1650-talet av svensken Olof Rudbeck dä.1630-1702. Rudbeck känd som den svenska stomaktens främste och mest mångsidige vetenskapsman. Han anlade också botaniska trädgården som senare fick namnet Linnéträdgården. Han uppförde den kända anatomisalen Gustavianum i Uppsala. Upptäckten av lymfkärlsystemet satte Sverige på kartan för medicinska upptäckter. För mig känns det som att han hade förmågan att se helheten, människan – naturen.

Helheten i människan såg också Hippokrates, även kallad läkekonstens fader, ca. 460-377 f.Kr. Den gamle greken från ön Kos. Han hade inte lika mycket kunskap om anatomi och fysiologi som läkarna har i dag men han fokuserade på något annat som han ansåg vara viktigt. Han såg människa och han såg människan som ett konstverk. Han lär ha varit den förste läkaren som verkligen undersökte och lyssnade till sina patienter. Hippokrates förstod också hur viktigt renligheten var och skrev om dieter, hygienens vikt, även hur man förebygger sjukdomar. Han hade också tankar om hur viktig omgivningen var för hälsan och om vikten av massage (beröring). Den Hippokratiska eden, svärs fortfarande av läkare som utbildas idag.

Varför jag skriver detta i samband med Manuell Lymfdränage är att jag finner det ytterst viktigt att vi ser till helheten när vi tänker behandling, att allt är delar av en helhet. Att inte bara fokusera på enskild del av kroppen i en behandling utan se och bekräfta människan som den helhet hon är.

En behandlingsform som kallades Manuell Lymfdränage presenterades på en skönhets och hälsomässa i Paris 1936 av en dansk läkare vid namn Vodder. En behandlingsform som då i första hand användes av hudterapeuter.

Manuell lymfdränage, en behandlingsform som följer lymfkärlsystemets riktning i kroppen har allt sedan dess utvecklats. Manuell lymfdränage används idag över stora delar av världen av komplementärmedicinska terapeuter för sin positiva effekt på immunförsvaret. Även inom den traditionella skolmedicinen används idag manuell lymfdränage. Detta är med all sannolikhet en behandlingsform som med tiden kommer att finnas tillgänglig inom vår vanliga sjukvård. Det är i alla fall en önskan jag har. Det är viktigt att behandlingar som höjer och förstärker hälsan finns tillgängliga för alla.

Dr. Paul Sherwood. en känd läkare med klinik på Harley Street i London, skriver i sin bok. Get well Stay well. ”Upptäck kraften i ditt lymfsystem för att bekämpa sjukdom och bygga upp ditt immunsystem. Under varje stad finns ett nätverk av ledningar, rör och tunnlar. Osynliga och ouppskattade, men nödvändiga för stadens hälsa och överlevnad. En ingenjörskonst som är klumpig och primitiv i jämförelse med kroppens helt enastående system för undanröjande av de avfallsrester som skall lämna kroppen. Det lymfatiska systemet”.

En behandling med Manuell Lymfdränage är en mycket mjuk och behagfull fysisk behandling, avsedd att hjälpa lymfvätskan att röra sig fritt i kroppen, utan att hindras av spänd muskulatur. Lymfkärlsystemet är uppbyggt på ett speciellt sätt, vilket är ytterst viktigt att tänka på när man utför lymfdränage. Man följer detta flöde och hjälper kroppen att rensa ut slaggprodukter som uppstår vid näringsförbränning i cellerna och lämna fri väg för kroppens egen läkare. Genom den lätta beröringen i lymfdränagebehandlingen behöver inte kroppen känna något behov av att skydda sig, vilket automatiskt ger en djupare avslappning.

Lymfdränage behandling ger kroppen möjlighet att läka lättare och bibehålla hälsan.

Manuell Lymfdränage är bra att använda vid:
I dagens samhälle skulle man generellt kunna säga att alla människor behöver en mjuk och skön behandling med manuell lymfdränage. Stress ställer till mycket oreda i oss. Stressen är grunden till otaliga sjukdomstillstånd. En stressad kropp är spänd och blockerar på så sätt vår livgivande lymfvätska.

Bra vid:

– Ödem
– Ärr efter brännskador
– Bröstopererade kvinnor
– Olika Stresstillstånd
– Högt blodtryck
– Svåra smärtsyndrom
– Fibromyalgi
– Reumatiska tillstånd
– Wiph-lash
– Trauman
– Muskelbristningar
– Sjukdomstillstånd i öra-näsa-hals
– Hudproblem
– Stukningar

När kroppens viktiga flöden kan röra sig fritt mår kropp och själ bra.
Denna behandling är stressreducerande och kan inte utföras snabbt.
Vi behöver alla ge oss själva kvalitetstid.

Manuell lymfdränage reducerar stress