Lärare i DCM®

Tillbaka till Lena Berndtsdotter

Det var med stor glädje och tacksamhet över att den metod som jag utarbetat och som gjort så stor skillnad i många människors liv kan spridas vidare som jag i maj 2018 certifierar  Madeleine Gustafsson Stockholm och Manuela Ripa-Ulm Helsingborg till lärare i DCM®. Lärare i Klassisk Bindvävsmassage och Lärare i Manuell Lymfdränage.

Lena Berndtsdotter med sina certifierade lärare i DCM®. Madeleine Gustafsson och Manuela Ripa Ulm

Jag såg tidigt att de egenskaper Ni besitter, Er seriösa, ödmjuka och respektfulla inställning till mänskligheten och Ert sätt att arbeta.
Att en behandling inte bara handlar om teknik utan involverar människans alla aspekter. Under alla år jag fått ha Er som elever har jag sett Er innerliga önskan att få hjälpa och stötta andra till ett bättre liv.
Att Ni sett att det alltid finns en bakomliggande orsak till det tillstånd en människa befinner sig i. Att alltid se till helheten, att involvera den som behöver hjälp i behandlingen för att nå läkning och hälsa.

Jag känner att jag lugnt kan luta mig tillbaka och överlåta DCM® i Era händer.

Skicka vidare så fler kan få sprida läkning.

Tack Madeleine som finns i Stockholm    www.minabehandlingar.se

Tack Manuela som finns i Helsingborg    www.sund-balans.com

Lena Berndtsdotter