Böcker av Tomas von Walden

”Varje blad har ett Liv”

skanna0001Varje människa är unik därför skall varje människa behandlas unikt. Detta synsätt är det viktigaste budskapet i Kinesisk Livsfilosofi och Medicin. Människan är ett resultat av mötet mellan Himmel och Jord, Yin och Yang. Himlen är det som ger livet dess instruktioner, Jorden är skaparen av formen, det materiella, för att Himlens instruktioner skall få möjlighet att bli manifesterad i visuell form. Böckerna i serien beskriver inte någon teknik inom Kinesisk Livsfilosofi och Medicin utan lutar sig mot de filosofiska och teoretiska budskapen som format tekniken.
Varför behandlar man som man gör?
Allting utgår ifrån en tanke, en idé vilka är skapare av en handling eller aktivitet, om man frångår de grundläggande tankarna vad finns då kvar?

Detta är första boken i en planerad serie av fem böcker där grundstommen är hur man inom  Kinesiska filosofi och medicin relaterar människan till makro- och mikrokosmos.
Hur man uppnår harmoni och balans i livet.
Klicka på länken för att få ett smakprov av bokens innehåll:

Provläs ett exempel i Varje blad har ett liv

ISBN 978-91-978878-2-3

Pris: 195:- inkl. moms, porto tillkommer

Författare: Tomas von Walden

Läk livet med Kinesisk medicin och livsfilosofi

”Livets ursprung”

skanna0005”Livets ursprung”.

Detta är andra boken i en planerad serie av fem böcker där grunstommen är hur man inom det Kinesiska filosofi och medicin relaterar människan till makro- och mikrokosmos.
Hur man uppnår harmoni och balans i livet. Livet startar från ett frö, ett ägg som befinner sig i en slags tomhet där ingenting existerar, där ingenting finns mer än en plan om något. Det finns en ritning ett slags uppslag till någonting, till ett sjudande explosivt liv i begynnande.
”Livets ursprung” handlar om livet och dess utveckling till en människa till en varelse, himlens perfekta skapelse.
Klicka på länken för att få ett smakprov av bokens innehåll:

Provläs ett exempel i Livets uppkomst

ISBN 978-91-978878-3-0

Pris: 195:- inkl. moms, porto tillkommer

Författare: Tomas von Walden

Beställ dem via oss, närmsta bokhandlare eller internetbokhandlare.