Kurser med Tomas von Walden

© Bild: Tomas von Walden

Mina kurser och utbildningar är Tui Na Kinesisk Massage och Akupressur samt kurser gällande Kinesisk, Österländsk livsfilosofi och livsåskådning för personlig förändring och utveckling

TuiNa Kinesisk Massage och Akupressur ← (klicka här)
Välkommen till en unik utbildning i Tui Na massage och akupressur, ett manuellt behandlingskoncept, ett mångtusenårigt sätt att behandla olika medicinska symtom, obalanser i synnerhet 0lika smärttillstånd.
Tui Na massage och akupressur används inom sjuk- och hälsovården i Kina för att behandla rörelseinskränkningar och smärta i leder och muskler.
Tui Na massage och akupressur är ett mycket effektivt redskap att använda när man behandlar människor för dessa obalanser och denna utbildning ger dig de viktigaste grunderna i denna metod.

Kursdatum och ort:  Landskrona 24/8 2022

Vägen mot din framtiden ← (klicka här)
I det Kinesiska och Taoistiska synsättet på livet menar man att vägen vi väljer att vandra i livet ständigt kan och bör förändras för att vi människor ska ha möjlighet att alltid välja det bästa sättet att leva på.
Österländska tankar om livet och hur man kan leva det är en medveten väg för att återskapa balans och harmoni i tillvaron. Vi lever enbart i nuet för att skapa vår framtid, det är där vi ska leva. Denna kurs handlar om att hitta livets styrkor och kvalitéer som vi föddes med. Det vi har med oss från den dag vi kom till jorden för att göra bra och medvetna val för att leva livet med finess.
Men även att identifiera och rätta till gårdagens livsval.
Kursdatum: Landskrona 22 – 25/7 2022

Kinesisk egenvård med akupressur ← (klicka här)
Denna kurs ”Kinesisk Egenvård med Akupressur” ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt få tillgång till den Kinesiska medicinens möjligheter i ett självbehandlande syfte. Målet är att du ska uppnå ett eget välbefinnande, hälsa och kunna göra bra livsval för framtiden. Du får även ta del av en Taoistisk, Konfuciansk livsfilosofi, tankar om hur livet kan eller bör levas. Kursen är på 2 x 2 dagar
Kursdatum: Landskrona 9 – 10/7 samt 6 – 7/8 2022

Kinesisk och Österländsk livsfilosofi och livsåskådning handlar om livet självt, dess ursprung, aktivitet och förhållande till omvärlden.
Denna denna syn på livet är beskrivningar om läkandet och helandet av människan baserat på livets uppkomst och innehåll.
I mina kurser/föreläsningar får du kunskap om hur du med Taoistisk, Konfucianskt, Buddhistisk och Kinesisk livsfilosofi/livsåskådning, tillsammans med den Kinesisk Medicinens teorem, kan härleda grundorsaken till en människas obalans och disharmonin. Med dessa kan du skapa det liv du vill ha, att se möjligheterna istället för inskränkningar, att se orsaken istället för att fokusera på symtomenFör att läkning skall ske behövs en medveten närvaro i livet. ”Jag” behöver förstå hur viktig ”Jag” är. Livet blir inget liv utan ”Jag”. Livet behöver ha direktiv och en hängivenhet, en passionerad kärlek till livet och dess möjligheter. Livet behöver en riktning som tar ”jaget” framåt för att genom insikten upptäcka och uppleva livet och det som finns för det. Ditt liv behöver ett åtagande, ett livsmål, en passion.

Livet handlar om livet och ingenting annat.
Det enda ”jag” behöver är att förstå det och ange hur vi vill uttrycka det när vi finns till. Vi föddes till livet och döden, det är i den verklighet vi existerar.
Det som är så fascinerande är att Taoismen, Konfucianismen, Buddhismen och det teoretiska i den Kinesiska Medicinen ger oss de filosofiska verktygen som ger oss de nödvändiga svaren och handlingskraften till att förändra sjukdom och obalans till harmoni, hälsa och ett fantastiskt liv.
Om vi vill.

Forntid är den nutid som ger oss vår framtid.

Genom mina kurser/föreläsningar får du kunskap om den Kinesiska och Österländska livsfilosofin och livsåskådningen, ursprungen ur det forntida sättet att se på livet och är fundamentet i den Kinesisk medicinska teorin, om hur man kan läkas och få ett lyckligt liv.
Den Kinesisk livsfilosofin och livsåskådningen ger oss större möjligheter att välja balans, harmoni, glädje och hälsa istället för det motsatta. Att se det bakomliggande, orsaken, till ohälsa, obalans och sjukdom för att kunna förändra, att transformera, så livet kan gå vidare till nästa fas
.
Med dessa kurser/föreläsningar kan du ta till dig denna kunskap, det spelar ingen roll om det hör till det forntida sättet att se på livet och hur man bör leva det, vi är fortfarande samma människor de forntida. Naturen och livet är detsamma nu som då och det enda som skiljer oss åt är den tid som passerat mellan forntid och nutid.
Har vi därför lärt oss mer om livet och att leva det?
För vad är livet och att leva det?

Med denna livsfilosofi kan vi skapa vår unika plats i livet och få känna oss lyckliga och tillfreds med vardagen.
Att med denna kunskap få verktyg som kan skapa kraft, mod och tolerans som behövs för att leva i nutid för att få en bra framtid.