FEMA ™ Österländskt Helhetstänkande

© Bild: Tomas von Walden

Att betrakta verkligheten som den är
ger oss tillgång till helhetens betydelse

© Bild och text: Tomas von Walden

Kursort/datum: Landskrona hösten 2021

 

Välkommen till

FEMA™
Ett sätt att förstå helheten  och dess betydelse!

 

Vad menas med helhet?

I den Österländska livsåskådningen och framförallt den Kinesiska, har alltid vägen till yttre hälsa och välbefinnande gått genom ett balanserat och harmoniskt Inre lugn.
Att ha Inre balans skapar balans i det yttre. Man tar hand om helheten, sin egen helhet.

Men vad menas då med helhet?

Denna kurs är det Österländska och Kinesiska sättet på hur man ser på helheten, vad det är, dess betydelse för hälsa och välbefinnande. Kursen ger kunskap och insikter i de ingående delarna och hur man kan skapa förändring i dessa för att skapa en helhet. Med tankar och insikter om hur livet bör eller kan levas och vad som händer i det inre av oss när vi inte lever det liv vi vill/ska, kan vi återknyta till helheten vår egen helhet.

När det finns sjukdomar, obalanser eller disharmoni.

FEMA™ är en kurs om hur sjukdomar och obalanser uppstår på grund av att man inte förstår, eller har kunskap om, helhetens betydelse och vilka de bakomliggande faktorerna kan vara som skapar disharmoni enligt de västerländska och österländska livs-, teorierna och filosofierna.

  • FEMA™ ger dig möjlighet att upptäcka den grundläggande orsaken till en människas problem oavsett vad den består av.
  • FEMA™ ger dig möjlighet att hitta framkomliga vägar till läkning och förändring.
  • FEMA™ ger dig verktygen till att se vilka framtida möjligheter en människa har.
  • FEMA™ ger dig incitamenten till att vägleda och stötta sig själv eller en annan människa till en stabilare och enklare tillvaro. 

FEMA™
FEMA™ är att få kunskap om de fyra plattformar som är helhetens fundament, dessa är:

Fysiskt
 

I den Kinesiska medicinen säger man att kroppen har inre organ, vävnader och organ med olika funktioner. Dessa samspelar tillsammans för att skapa ett helt system vilkas aktiviteter bestämmer kroppens förmåga att upprätthålla sig självt genom att koordinera och balansera hela fysiologin.

Emotionellt
Att utveckla känslomässig intelligens ger oss ökade möjligheter att ana och förstå våra känslor och därmed större möjligheter att använda förnuftet och vi kan lättare ta ansvar för känslorna om vi vet vad de innehåller.

Medvetenhet
Det handlar om hur vi använder vår hjärna, våra tidigare erfarenheter, var vi finns just nu i livet, hur vill vi att vårt liv ska se ut, vilket innehåll skall det ha, hur ska framtiden se ut etc.?
Att bli medveten är ett första steg till mental närvaro.

Andlighet
Andlighet är en känsla av ”någonting bortom”, av ”någonting mer” som skänker mening och värde utöver vad vi har just nu.
Utan vår känsla för andlighet –hur den än ser ut- blir vårt seende fördunklat, vårt liv platt och vårt livsmål smärtsamt begränsat.
Sökandet efter mening är den primära drivkraften i vårt liv.

Det blir mer och mer aktuellt att man uppmärksammar människors psykiska ohälsa. FEMA™ som har sitt ursprung i den Västerländska och Kinesiska livsfilosofin.
FEMA™ är ett effektivt och verksamt verktyg för att  få kunskap och insikt om vår tids viktigaste orsaker till sjukdomar och obalanser.

Vem kan gå denna kurs?
Alla som är intresserad av ett helhetstänkande både i möten med andra människor eller för att få en egen personlig utveckling och med denna kunskap skapa en hälsosam  tillvaro i tiden.

Kursen är på 4 dagar (torsdag – söndag 10.00 – 16.30) 

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken ”Beställ kursinformation” på menyraden ovan