FEMA

Kursstart, Landskrona: 22/11 2019

En specialkurs för dig som kanske arbetar som terapeut och vill arbeta med ett helhetstänkande i sina möten med andra människor.
Genom att använda sig av Kinesisk Psykolog, Kinesisk Livsfilosofi och De 5 energierna i ett mänskligt möte, verktyg för att kunna se den grundläggande orsaken till obalansen:

Fysiskt
Emotionellt
Mentalt
Andligt

 Välkommen till

FEMA, arbeta holistiskt!

En specialkurs i ett helhetstänkande baserat på den Taoistiska, Konfucianska och Kinesiska medicinens Psykologi med tankar om hur livet bör levas och vad som händer i det energetiska systemet när vi inte lever det liv vi vill/ska. Hur sjukdomar och obalanser uppstår på grund av detta och vilka de bakomliggande faktorerna är som skapar denna disharmoni enligt de österländska livs-, teorierna och filosofierna.

  • Kursen ger dig möjlighet att upptäcka den grundläggande orsaken till en människas problem oavsett vad den består av.
  • Kursen ger dig möjlighet att hitta framkomliga vägar till läkning och förändring.
  • Kursen ger dig verktygen till att se vilka framtida möjligheter en människa har.
  • Kursen ger dig incitamenten till att vägleda och stötta en människa till en stabilare och enklare tillvaro. 

Det blir mer och mer aktuellt att man uppmärksammar människors psykiska ohälsa. FEMA som har sitt ursprung i den Kinesiska Medicinen är ett effektivt och verksamt verktyg att aktualisera vår tids viktigaste orsak till sjukdom och obalanser.

Vem kan gå denna kurs?
Alla som arbetar med människor i ett behandlande syfte och vill arbeta med ett helhetstänkande i sina möten med andra människor. Du behöver inte arbeta med Kinesisk medicin eller TCM. Däremot behöver du ha en grundläggande kunskap om energi Qi, teorin om YinYang, teorin om de 5 energierna (populärt kallat de 5 elementen). Har du inte denna kunskap kan vi erbjuda dig en kurs i detta (se fliken ”En kurs i energi”).

Kursen är på 4 tillfällen á 3 dagar (fre – sön) med följande kursveckor : 2019 v.47, 2020 v.3, 9, 13

Mellan de olika kursveckorna praktiserar du den kunskap du tagit del av.

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken ”Beställ kursinformation” på menyraden ovan