De val vi gör är de som skapar framtiden

De val vi gör är de som skapar framtiden

Kursort och kursstart:  Landskrona 28/5  2022

Förändring är vägen till framgång i livet

Vi ärver våra föräldrars och förfäders energetiska mönster, men även hur vi ska leva livet med ”finess”.

En väg mot framtiden

I det Kinesiska och Taoistiska synsättet på livet menar man att vägen vi väljer att vandra i livet ständigt kan och bör förändras för att vi människor ska ha möjlighet att alltid välja det bästa sättet att leva på.

Österländska tankar om livet och hur man kan leva det är en medveten väg för att återskapa balans och harmoni i tillvaron. Vi lever enbart i nuet för att skapa vår framtid, det är där vi ska leva. Denna kurs handlar om att hitta livets styrkor och kvalitéer som vi föddes med. Det vi har med oss från den dag vi kom till jorden för att göra bra och medvetna val för att leva livet med finess.
Men även att identifiera och rätta till gårdagens livsval.
Kursen är på 2 x 2 dagar (lör – sön).

Har livet stagnerat?
Känner du dig förvirrad och vilsen?
Har du ont eller har smärta?
Söker du ny inspiration i livet?

Förändring är vägen till framgång

Denna kurs och föreläsning ”Vägen mot din framtid” har sitt fokus på livets egna möjligheter till att skapa ett harmoniskt tillvaro. Att förstå sig själv och vilken inneboende potential man har ger en oanad kraft till förändring.

Förstå kraften som finns inom oss

Kursen fokuserar på att stärka de styrkor vi föddes med och att förstå kraften i dessa. Livet består av uppgångar och nedgångar, glädje och sorg, ilska och oro och framför allt rädsla. Genom att förstå tillvaron och den kraft som finns naturligt inom oss har vi lättare att balansera dessa tillstånd.

Alla vattendrag, åar, älvar och floder strävar efter att flyta samman, att skapa ett centrum. Kan vi som människa skapa ett centrum, en sammanhållande tillvaro, så bygger vi ett starkt skyddsnät omkring oss, som fångar upp oss om vi faller. Livet handlar om förändring t.ex. att förändra en destruktiv livssituation, ett stagnerat tillstånd, att vara olycklig o.s.v. att skapa något bättre.

Denna kurs ”Vägen mot din framtid
är ett universellt verktyg för personlig förändring.

5 energier

I den Taoistiska, Konfucianska och Kinesiska livsfilosofin baseras allt efter talet 5 som visualiseras som en livscykel, ett hjul utan början och utan slut. 5 är baserat på det naturliga, naturens rytm och flöde, ett energetisk flöde. Om detta flöde hindras eller på något annat sätt störs så får detta en påverkan på allt. Resultatet blir avvikande från det normala, det naturliga och det blir en konsekvens av detta.
Dessa 5 energier representerar allt och alltet.

Karma

Genom insikt och kunskap om oss själva kan vi utgå från våra styrkor och kvalitéer för att undvika att det energetiska flödet störs vilket innebär en mindre belastning på sinnet och en starkare kropp. Genom insikt och kunskap kan vi hantera våra möten med människor, erfarenheter, upplevelser så att  vi inte drar felaktiga slutsatser.
Karma är inget förutbestämt utan Karma handlar om vilka val man gör i livet, därför är bra val baserat på insikt och kunskaper, styrkor och kvalitéer man har. Gårdagens historia visar bara på om vi använt det eller bara gjort irrationella val. Nuet är facit av gårdagens historia. Men hur vill vi att framtiden skall vara? Det säkraste är att styra sin eget Karma om vi vill ha en bra Karma.

 Kursen

Kursen är på 2 x 2 dagar, lör – sön, där du får insikter och kunskaper i kinesisk och österländsk livsåskådning, filosofiskt och hur man kan använda sig av dessa tankar i ett modernare samhällsklimat.

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken
Beställ kursinformation på menyraden ovan