3 Vägar till Inre Hälsa

Kursort och datum:
Landskrona:         5 – 7/3 2021


© Bild: Tomas von Walden

© Bild: Tomas von Walden

3 Vägar till
Inre Hälsa

En Kurs/föreläsning om Österländska tankar
för att uppnå Hälsa, Harmoni och Balans

Guītú

Denna Kurs/föresläsning ”3 Vägar till Inre Hälsa” berör Taoistiska, Kinesiska och Konfucianska tankar om hur livet kan levas, att skapa sig en livsfilosofi och livsstil som fungerar,  att hitta tillbaka till sig själv, sitt inre och bli medveten om tillvaron, sitt liv. Att skapa en fungerande viktig vardag.
Du får insikter i uråldriga österländska livsfilosofier som i högsta grad är aktuella i dagens urbaniserade och prestationsinriktat samhälle. Genom att bli medveten kan man skapa en framtid åt sig. Genom medvetenhet kan man göra förändringar till att skapa ett lyckligare och hälsosammare liv. Ett liv som man vill ha, ett liv i balans och harmoni.

© Bild: Tomas von Walden


Tre viktiga verktyg

För att en människa skulle ha möjlighet att uppnå Harmoni och Balans utformades inom den Österländska livsfilosofin tre viktiga verktyg för att finna den allomfattande vägen och uppnå Tao, dessa är:

  1. Att hitta hem till sitt Inre ”Secret of the Golden Flower
  2. Att frigöra sig från det gamla ”Xiào
  3. Att bestämma framtidens möjligheter ”Rénjì 

Dessa tre verktyg har en enkel tydlighet kopplat till människans existens och med naturen, det naturliga.
För förändring behövs det naturliga, att uppnå harmoni och balans är naturligt därför att det är individens Karma, livet man väljer.
Dessa enkla men naturliga och viktiga insikter om livet behövs verkligen i dagens högteknologiska värld, därför är dessa mångtusenåriga insikter och kunskaper om livets process, dess utveckling och trots att de skapades för flera tusen år sedan, högaktuella.

© Bild: Tomas von Walden

Föreläsningen/kursen innehåller:

Österländska tankar och filosofier som kan ge insikter och kunskaper för sitt eget liv, sin egen utveckling. Att det finns enkla verktyg för förändring, att ta till sig enkla övningar för ett bättre välbefinnande, att förstå tanken bakom sitt eget handlande, att förstå vikten av bra relationer, att förstå det naturliga, att förstå sitt eget liv.

Denna föreläsning/kurs är på 3 dagar (fre – sön), då  du kan ta del av Österländska grundläggande insikter som man kan praktiserar i vardagslivet. Möjlighet till uppföljning och fördjupning finns. Denna föreläsning/kurs, ”3 Vägar till Inre Hälsa”,  aktualiserar en medvetenhet om att de val man gör i livet påverkar Hälsa, Harmoni och Balans i livet. Med dessa insikter kan man skapa eller förändra sin livssituation.
I den Österländska livsfilosofin menar man att livet skall levas med minsta möjliga motstånd. Att praktisera de tre verktygen minskar motståndet och gör livet lättare,  enklare och mer spännande att leva.

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder genom att  klicka på flikenBeställ information” på menyraden ovan!