Bindvävsmassage

Klassisk Bindvävsmassage.

© Bild: Lena Berndtsdotter

Bindvävsmassagen upptäcktes och utvecklades av sjukgymnasten Elisabeth Dicke i Tyskland under 1939-talet.
Elisabeth Dicke hade drabbats av en svår cirkulationsstörning, hon låg inlagd på sjukhus i väntan på amputation av ett av sina ben. Tack vare hennes upptäckter och läkarens intresse för hennes insikter kunde man få igång cirkulationen i hennes ben och på så sätt rädda henne från amputation.

Vad låg bakom upptäckten?

Jo, Elisabeth Dicke låg i sin förtvivlan i sjukhussängen och väntade på amputation och började då beröra sin kropp. När hon berörde sin kropp upptäckte hon att när hon berörde sina skinkor och höfter kunde hon känna att det hände något i hennes ben. Hon kunde förnimma en känsla i benet som hon inte känt när läkaren palperade hennes ben vid undersökningen som ledde fram till beslutet om amputation.
Hon kontaktade läkaren och han lyssnade. Kanske tack vare hennes egna kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi som verksam sjukgymnast. Tillsammans utvecklade de Bindvävsmassage.

Bindvävsmassage är en neuromuskulär terapi och behandlingsform. Bindväven korresponderar med det vegetativa nervsystemet (det icke viljestyrda), det vill säga, när man behandlar det ytliga (huden, vävnader) behandlar man samtidigt via nervsystemet det område i kroppen som styrs via nervutträden i ryggraden, i det område man behandlar. Bindvävsbehandlingen går från det yttre till det inre i den sektion man behandlar samt till de kroppsdelar som korresponderar med nerverna i samma område. Bindväven använder sig av befintliga nervförbindelser och ledningar, vilket förklarar effekter som: Minskad neuralspänning. Ökad genomblödning i vävnaderna. Muskelavslappning. Organfunktionsharmonisering.

Bindväv utgör grundkomponenterna i många strukturer. Exempel på vävnad som enbart består av bindväv är, senor, ledband och ledkapslar. En grundläggande substans i bindväv är kollagen, den innehåller även elastin, ett protein med elastiska egenskaper. Utöver kollagen och elastin består bindväven till stor del av vatten.

Bindvävens uppgift är att hålla samman muskeln, delta i bildandet av senor, minska friktionen mellan olika enheter i muskeln och öka kontraktionskraften i muskeln. Bindväven utgör det skikt inom vilket blodkärl och nerver till muskulaturen förgrenar sig, vilket gör att bindväven förser muskeln med blodkärl för näring och syre, samt avlägsnar slaggprodukter som bildas i muskeln vid näringsförbränning. Bindväven förser muskeln med nerver vilka leder impulser med information om kontraktion samt gör muskelns bindväv smärtkänslig. Bindvävens uppgift är att lagra, reglera och förmedla näring och impulser.
Bindvävens uppgift är också att reparera. När en skada uppstår i kroppen ökar tillverkningen av bindväv. När kroppen utsätts för påfrestningar som vid repitetiva rörelser starar nybildning av bindväv för att skydda det område som är utsatt för påfrestning. Detta leder till förtätad bindväv som kan ge inskränkt rörelse, smärta och inflammation till följd.
Här kommer Bindvävsmassagen väl till pass.

Många tillstånd kan förbättras eller upphöra med Bindvävsmassage. Både inflammatoriska och icke inflammatoriska tillstånd kan behandlas med Bindvävsmassage. Inom Bindvävsbehandling finns specialbehandlingar för många olika tillstånd. T.ex:

– Andningsrelaterade besvär
– Cirkulatoriska besvär
– Ryggskott(Lumbago) och andra muskulära obalanser
– Huvudvärk
– Allergier
– Förstoppning
– Tarmirritationer

OBS!
Inom Bindvävsbehandling finns också en utmärkt och väl fungerande behandling för nyblivna mammor som får problem med mjölkproduktionen. 1 behandling brukar räcka.

OBS!
Med Bindvävsbehandling av karpaltunnelsyndrom har många kunnat undvika operation.

OBS!
En speciell ansiktsbehandling med Bindvävsteknik löser upp spänningar i ansikte, huvud och nacke. Denna ansiktsbehandling är bra vid:
– Bihålebesvär
– Tinnitus
– Bruxism (tandgnissel)
– Allergi
– Huvudvärk
– Migrän
– Hudproblem

Bindvävsmassage är en fantastisk behandlingsform som kom till Sverige genom
Dr. Christian Helmrich, son till Dr. Herman Helmrich som utbildade i Bindvävsmassage på egen skola i Tyskland. Den klassiska Bindvävsmassagen enligt Elisabeth Dicke.

Se till att Du anlitar en väl utbildad terapeut.