Befria Kroppen

 

Befria kroppen
med
Kroppsbaserad Terapi

En behandlingsform 

Som löser upp och befriar

 

Kursort och datum för befria kroppen:
Landskrona                          Våren 2023

Tillbaka till ”Kurser med Lena Berndtsdotter”

 

Befria kroppen

Befria kroppen

 

Ge dig frihet att finnas fullt ut i din kropp.
Din kropp, denna underbara skapelse som tar dig genom hela ditt jordeliv,
från födelse till död. Tacka den och tänk gott om den.
Lev ditt liv.
Vårda din gåva.

Kroppsbaserad Terapi

Kroppsbaserad terapi är en behandlingsmetod som öppnar möjlighet för kroppen att återta sin rörelsefrihet genom att släppa gamla händelser som legat kvar i muskelcellminne och skapat stagnation. 

Kroppen, din fysiska form har varit med om allting i ditt liv. Kroppen minns även det som Du inte minns eller av någon anledning inte vill eller kan minnas. Enligt forskning vet man att barnet i 28 veckan i moders livet är medveten om omgivningen, att hjärnan skapar minnen, att barnet känner igen mammas röst. Redan tidigare har barnet uppfattat känslor från mamma, mammas upplevelser och känslor går vidare till barnet som ännu ej ens är född, som definitivt inte själv kan påverka denna påverkan utifrån. En påverkan vi inte kan styra men som kan påverkar våra val i livet. Inte konstigt att vi ibland känner oss lite vilsna.

Wilhelm Reich 1897-1957, läkare och psykoanalytiker från Österrike, upptäckte koppling mellan kroppen och känslan, han fann att när en muskelspänning släppte kunde patienten få ett minne av en händelse från tidigare i livet. Reich insåg att den händelse som skapat spänningen kom till medvetande i samma ögonblick som spänningen släppte. Med andra ord, även om blockeringen är gammal kan den ges möjlighet att släppa och läkningen i kroppen kan starta.

”Som terapeut har jag många gånger fått lyssna till berättelser från klienter under behandling. Ofta är det händelser från barndom som dyker upp men även från andra händelser som starkt berört klienten. Ibland har det räckt med att vidröra ett ärr så kommer en ingående berättelse om vad som hände och hur personen kände vid händelsen, ibland även en doftkänsla. Vår kropp bär vårt liv, den har varit med hela tiden. Nu är det dags att tacka och befria den från onödig belastning”.

”Låt livet vara ett flöde,
ett fritt flöde inom dig så Du kan läkas. Ett fritt flöde med helheten.
Sök din inre kraft,
när Du finner den kan Du lugnt
överlämna dig till Naturens flöde.”

Känslor.

Alla känslor är viktiga. Glädje, sorg, smärta, ilska, ledsnad, ingen känsla är finare eller bättre. De är bara olika. Känslan har ett budskap att lämna till ditt medvetna jag. Du blir inte sjuk av känslor men Du kan bli sjuk av att inte tillåta dig dina känslor.

Att tillåta sina känslor är en rättighet vi fick när vi föddes. Att tillåta sina känslor skapar större kontakt mellan människans olika delar, fysiskt, mentalt, emotionellt, själsligt och andligt. Vi är alla delarna samtidigt och det är denna helhet som gör att vi kan känna empati, visa respekt för oss själva och andra människors unika skapelse. Vi är alla en ”Gudomlig varelse”.

Upplösningen och befrielsen.

När spänningar som inte längre tjänar ett syfte behöver dom inte finnas kvar. Anledningen att spänningarna funnits var kanske för att skydda dig, kanske för överlevnad, det skyddet behövs inte längre. Din fysiska kropp är fri.

”Måsen i Abersoch”

 När jag ser till att min fysiska form är fri, kan också min själ vara fri.
När kroppen ockuperas av stagnation blir det obalans i helheten.
Att återskapa rörelse i kroppen befriar även själen.
Kropp-själ-ande är i balans.”