Vägen hem, Stressreducering, Stresshantering – AMMAT

Vägen Hem

Stressreducering Stresshantering
med ”AMMAT och ”Sju Tankar om Hälsan”

Stressreducering, stresshantering

Stressreducering, stresshantering


FÖR BÄTTRE LIVSKVALITET
OCH
ETT FRISKARE LIV

AMMAT
innebär
Kraft och Näring
från
Ditt Inre
med

ANDNING
MEDITATION
MEDVETEN NÄRVARO
AKTIV AVSPÄNNING
TANKAR

Kursort och kursdatum för AMMAT – Stressreducering, stresshantering:
Landskrona                        5 – 7/4 2024

© Bild: Lena Berndtsdotter

”Vakna upp, se din kraft, ta ditt ansvar, lev ditt liv.

Vem behöver STRESSREDUCERING?

Alla

I dagens samhälle är alla, till och från, mer eller mindre utsatta för stressande omständigheter och det är allmänt känt att stress negativt påverkar vår hälsa. Stress kan visa sig i allahanda tillstånd som t.ex. Koncentrationssvårighet, Irritation, Huvudvärk, Sömnsvårigheter. Stress kan också skapa Rädsla, rädsla att inte duga eller att inte räcka till. Rädslan i sig skapar en hel del fysiska reaktioner, som spända axlar, högcostal andning som resulterar i sämre syresättning till kroppens alla celler, man kallsvettas, man kan få ont i magen, en känsla av en klump i magen, magsyran ökar och det kan ge problem med tarmsystemet.
Rädsla ställer till mycket oreda i kroppen.

DET ÄR SÅ LITE SOM BEHÖVS MEN DET BEHÖVS NU

Det är mycket som den enskilda människan kan göra själv för att påverka sin HÄLSA men för att klara det krävs det INSIKT och KUNSKAP. Därför är det viktigt att förse sig med kunskap om hur vi fungerar och hur vi med den kunskapen bättre kan ta hand om vår hälsa.

Människan är väl försedd redan när hon anländer till jordelivet, allt finns tillgängligt inom oss, vi behöver bara kunskap och tillit till att vi får lov att ta hand om oss själva, att vi inte behöver någon annans godkännande. Alla har sitt eget ansvar och det är bra för det är bara Du som vet vad som är bäst för dig

VI BEHÖVER INTE VARA RÄDDA, VI BEHÖVER BARA FÖRSTÅ.

Kursen Vägen hem” är på 3 dagar med möjlighet till uppföljning och fördjupning. Möjlighet till uppföljning – fördjupning, mer information under kursen.

AMMAT kräver inga förkunskaper förutom en önskan att lära och få kunskaper om hur man kan få en bra hälsa och att få det liv man önskar.

Önskar Du information om innehåll, priser och tider så beställer Du en folder här ”Beställ information”!

© Bild: Lena Berndtsdotter

 Andning

En anledning till att vi har svårt att ta ett djupt andetag är en spänd muskulatur. Det finns olika anledningar till spänd muskulatur, en anledning är olika känslor som inte blivit tillåtna och bekräftade. Redan tidigt i livet får vi lära oss att ignorera våra känslor, vilket innebär att känslorna fastnar i kroppen. När jag känner en känsla av sorg, ilska, ledsnad eller glädje och inte tillåter den, sätter den sig som en spänning i kroppen. På detta sätt hindrar jag livsviktiga system att fungera fullt ut.

Under kursen tar vi upp vikten av en så fri andning som möjligt är.

Hur vi med hjälp av vår andning kan befria oss från SMÄRTA och RÄDSLA
Hur vi med andningen kan reducera STRESS.
SMÄRTA, RÄDSLA och STRESS får oss att hålla andan.

© Bild: Lena Berndtsdotter

Meditation
”Djupt inom dig finns kärnan till hela din potential,
upptäck den, lev den, ta ditt ansvar,
det är din skyldighet till ditt liv”.

Meditation är förmodligen den mest effektiva metoden för att reducera stress.

Att meditation är bra för att leva ett lugnt liv med god hälsa har man vetat inom många kulturer i tusentals år. Människor i väst vill gärna ha ”garantier” för att det lönar sig att göra något, något som är främmande och kanske skrämmande. Nu finns det forskning av forskare i Sverige som upptäckt att meditation ökar aktiviteten av hjärnceller i den del av hjärnan som är knuten till minne och känslor. Detta skulle innebära att regelbunden meditation kan hjälpa oss i stressrelaterade tillstånd.
Det fina med meditation är att det är något Du själv utövar.
Hjälp till självhjälp. Hjälp till läkning.

Under kursen går vi igenom olika meditationstekniker
så Du kan finna vad som fungerar bäst för dig.

© Bild: Lena Berndtsdotter

Medveten Närvaro

Medveten närvaro är viktigt i allt vi gör, speciellt om jag vill uppnå ett gott resultat av min handling. Medveten närvaro är något vi alla behöver träna på. Vi lever i ett samhälle där vi förväntas vara på många platser samtidigt och ständigt vara tillgängliga. ELLER? Är det så att vi tror att det förväntas av oss? Det är inte möjligt att vara någon annanstans än där jag är, det vet vi alla men blotta tanken att jag borde vara någon annanstans just nu gör att jag inte ens är närvarande där jag fysiskt befinner mig. Är jag inte närvarande där jag befinner mig påverkar det min uppgift negativt och resultatet blir att jag är missnöjd och med den känslan närmar jag mig nästa plats som väntar på mig och så här kan det pågå, en hel dag, vecka eller månader. Är det konstigt att vi känner oss otillräckliga, är det konstigt att vi går i väggen, är det konstigt att vi känner oss misslyckade, är det konstigt att vi blir sjuka, är det konstigt att vi känner oss olyckliga??? Någonstans behöver vi sätta ner hälarna i marken och bromsa.
Det är dags NU.

Under kursen ägnar vi mycket tid och övningar för detta ämne.
Vi behöver se nya möjligheter.

© Bild: Lena Berndtsdotter

Aktiv Avspänning

”När jag ser till att min fysiska form är fri, kan också min själ vara fri.
När kroppen ockuperas av stagnation blir det obalans i helheten.
Att återskapa rörelse i kroppen befriar även själen.
Kropp-själ-ande är i balans.
Jag återtar rätten till min kropp och mitt liv”.

Allt Du upplevt i ditt liv har satt avtryck i din kropp. I spända, stela muskler ligger våra upplevelser som vi fått genom livet gömda. Vi behöver lyssna på vår kropp, bli vän med den, förstå den och tillåta dessa spänningar att släppa. Kroppen är inte din fiende, den är din allierade och den kommer att ta dig genom hela ditt liv. Utan kroppen finns Du inte.

Under kursen lär Du dig praktiskt Hur Du kan befria din kropp från stelhet och smärta. Du får kroppskännedom så Du lättare kan ansvara för din hälsa.

© Bild: Lena Berndtsdotter

Tankar
Dina tankar är det kraftfullaste verktyg Du bär.
Du själv och bara Du kan bestämma över dina tankar.

Tankar är skapande, det blir som Du tänker, tänk på det. En tanke får alltid en fysisk effekt. Det har länge talats om mental träning och ofta har det förknippats med elitidrottare, idrottsmän och idrottskvinnor som utfört fantastiska resultat.
Alla kan använda sig av mental träning, det enda som krävs är en hjärna och den fick vi med oss till jordelivet.

Under kursen övar vi på vad Du kan vinna på att tänka positivt om dig och dina möjligheter att uppnå allt Du önskar i livet. Livet, det viktigaste Du har.

© Bild: Tomas von Walden

Kursledare är:
Lena Berndtsdotter

Efter 27 år i fotografbranschen beslöt jag mig för att tillföra ytterligare ett yrke i mitt liv. ”Att hjälpa andra hjälpa sig själva” blev mitt nya ledord. Komplementärmedicinsk terapeut sedan 1993. Grundade Kropps Harmoni Terapeut Skolan 1997. Utbildat terapeuter i olika komplementärmedicinska metoder och tekniker. Certifierad lärare i Klassisk Bindvävsmassage  av Dr. Christian Helmrich sedan 2000. Skapade och registrerade DCM. Djupgående Cirkulations Massage. Skapade 2006  min egen terapeutiska metod  BM, Berndtsdotter Metoden. Metoden kopplar samman människans alla delar kropp-själ- ande, fysiskt-mentalt-emotionellt, sätter människan i fokus och stor vikt läggs på det mänskliga bemötande. Utbildar i Dr. Bach´s läknings system och skrivit böckerna:

Naturens läkande kraft
och Sju tankar om hälsan.

”Att bli berörd, är att bli sedd, är att bli bekräftad”

Välkommen till en kurs som kan göra skillnad i ditt liv.

Samtliga bilder på denna sida: © Lena Berndtsdotter

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder genom att  klicka på fliken ”Beställ information” på menyraden ovan!