Kinesisk livsfilosofi – XIAO

Kursort och datum:
Landskrona, hösten 2019

Från forntid till nutid

XIAO
Livets uppkomst

 


Ta del av en mångtusenårig Kinesisk livsfilosofi
för att uppnå XIAO, en medveten insikt
av den väg du valt i livet, Tao Te.

 

Kinesisk livsfilosofi - XIAO

© Bild: Tomas von Walden

 

Uppkomsten till denna kurs är det man inom Kinesisk livsfilosofi kallar Xiào, som är insikter och livsfilosofi om vad som skapar obalans, disharmoni och sjukdomar, att uppnå social harmoni och stabilitet.
Vi diskuterar hur vi förhåller och kanske bör förhålla oss, till oss själva och omvärlden, hur vi uppför oss.
Vi talar om vad bra familjerelationer betyder för vår hälsa och framgång i livet.
Familjen är roten, uppkomsten till vårt liv, därför behöver roten vara frisk. Xiao, livets ursprung.

Du får ta del av tankar och förslag om hur du kan bygga hållbara plattformar i livet,
för att dessa inte ska skapa oro och disharmoni i ditt liv.
Med dessa plattformar kan du bygga framtida relationer som är hållbara och utvecklande.

Xiao

Vad är Xiào?

Xiào är den läkande kärnan i den Kinesiska Medicinen, Taoismen och Konfucianismen, att praktisera Tao Te, att finna sin väg i livet, att bli sann mot sig själv och i sitt agerande, att bli sann i sina ord, det sanna Tao. När man talar om Tao så lämnar man inte sig själv.
De som är i kontakt med Tao har följande kvalitéer:

* Man lever som om man har dött.
* Man älskar som om man inte älskar någon
* Man är så vis därför att sinnet är i tomhet
* Man är så stark eftersom det finns mildhet i hjärtan.

Xiao handlar om respekt, ansvar och insikt om livet och dess rätta väg.
Ens Karma utformas av praktiserandet av Xiào.

Xiào är:
– Att finna sin unika plats i livet.
– Att inte tillåta emotioner kontrollera och styra livsvalen.
– Att bli frisk, att läka och det handlar inte om att veta utan det handlar om att agera.
– Att kunna återgå till hur livet verkligen är.
– Att respektera sina förfäder och vörda dessa.
– Att uppnå social harmoni och stabilitet i livet

Insikt skapar ingen förändring, det gör bara själva agerandet.

 

Kursen

© Bild: Tomas von Walden

Du är på Öland i 5 dagar.
Detta är en kurs för alla som vill ta del av forntidens kunskaper och insikter, framför allt av de djupa Taoistiska, Konfucianska och Kinesisk medicinska kunskaper om vad det är som får oss i obalans och hur detta manifesterar sig i olika delar av kroppen. Med denna insikt kan man sen skapa balans av en obalans, harmoni av en disharmoni, läkning.
Xiao innehåller kunskaper om sjukdomens ursprung och vad kroppen kan berätta om den.
Xiao, vårt ursprung, är roten till det liv vi lever just nu. Att läka roten är det som får hjärtat att sjunga.

Kursen är öppen både för verksamma terapeuter samt de som vill ta del av kunskapen i Xiao, för framtiden. Ingen förkunskap krävs.

 

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken ”Beställ information” på menyraden ovan!