Våra böcker

Hälsa är inte bara en hälsosam kropp och hälsosam kost, utan handlar om helheten där man även lägger fokus på en mental, emotionell och själslig balans.

Vi hoppas att våra böcker skall inspirera dig genom tips och tankar så att Du kan ta hand om dig själv på alla dessa plan.

Ditt liv är det viktigaste i ditt liv.

Välkommen att ta del av våra erfarenheter och kunskaper som vi har skaffat oss från våra möten med elever, klienter och andra som vi haft förmånen att möta på vår väg.

Lena Berndtsdotter
Tomas von Walden