Golden Flower, Ljuset till förändring

Kursstart och ort Hösten 2019:
Landskrona                  Kursdatum:           15 – 17/2 samt 15 – 17/3 2019
Tillbaka till Kinesisk Medicin och Psykologi


Secret of the
Golden Flower

Golden Flower är ljuset till förändringar i våra liv.
Genom att belysa vårt inre kan vi skapa 
läkning,
balans och harmoni i vardagen, i livet, att hitta sig själv.
The Secret of the Golden Flower är en flertusenårig livskunskap av
Taoistisk filosofi och Kinesisk Medicinsk teori för personlig livsutveckling,
för personlig insikt, för ett liv i förändring.

Tái I Chin Hua Tsu Chih

Flower2

Secret of the Golden Flower

Den Kinesiska medicinens ursprung härstammar från många olika händelser och tankar av det forntida sättet att tänka och leva. Under årtusenden har det kinesiska samhället påverkat och drivit på utvecklingen av hur livet bör levas och den Kinesiska medicinen genom ett stort intresse för människa och natur.

Det som haft den största påverkan är de livsskådningsfilosofier som uppstod, Taoism, Konfucianism och senare även Buddhism. Det som dessa livsåskådnings filosofier bidrog med var tankar, hur sättet att leva påverkade hela livscykeln och framför allt hälsa. Detta integrerades med sättet att behandla människor med olika symtom och sjukdomar och man skapade ett sätt att behandla hela människan framgångsrikt, där tonvikten låg på att behandla orsaken till sjukdom.

I början av 1900-talet skapades Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) där man av olika anledningar ratade den plattform den Kinesiska medicinen vilar på till förmån att bara behandla symtom och inte orsak.

Secret of the Golden Flower är tankar och övningar om hur vi kan skapa en relation till oss själva, att kunna ”se” in i oss själva för att hitta vägar till livsförändringar att kunna se orsaken till vår livssituation och på så sätt skapa hälsa och ett lyckligare liv.
Kursen är upplagd som en föreläsning där det finns utrymme för diskussioner. Är du nyfiken på den Kinesiska medicinens bakomliggande teoretiska och filosofiska bakgrund så är denna kurs en bra start på en livsförändring.

ManFrån början av en människas tillkomst vävs livet in i myter och föreställningar
om att det finns ett större och viktigare syfte med livet.
Människan är en del av den esoteriska utvecklingen som ligger bakom tillkomsten av
ett mångtusenårigt raffinerat läknings system  och det på livets alla plan.

”Ljuset är människans liv.
Ögonen är kroppens ljus.”

 The Secrets of the Golden Flower skyddar och bevarar läkningens innersta väsen enligt
de uråldriga tankar om de principer  som helar de obalanser som uppstår under livet.

Det spelar ingen roll om en obalans finns på ett fysiskt, emotionellt, mentalt eller spirituellt plan.
The Secrets of the Golden Flower leder och instruerar oss hur vi bör göra för att skapa läkning, balans och harmoni.

 Det finns bara en väg som leder till läkning, den rätta.

Kursen är uppdelad på 2 tillfällen (fre – sön), 3 dagar och du behöver inte ha kunskaper om Kinesisk medicin eller TCM för att delta.

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken ”Beställ information” på menyraden ovan!