Golden Flower

Kursstart och ort 2018:
Mariestad                    Kursdatum:           17 – 19/8 samt 28 – 30/9
Nyköping                    Kursdatum:           26 – 28/10 samt 23 – 25/11
Växjö                           Kursdatum:            7 – 9/12 samt 18 – 20/1 2019

 


Secret of the
Golden Flower

Golden Flower är ljuset till förändringar i våra liv.
Genom att belysa vårt inre kan vi skapa 
läkning, balans och harmoni i vardagen, i livet.
Secret of the Golden Flower är en flertusenårig kunskap
om Taoistisk livsfilosofi och Kinesisk Medicin för personlig livsutveckling, för personlig insikt.

Tái I Chin Hua Tsu Chih

Flower2

Från början av en människas tillkomst vävs livet in i myter och föreställningar
om att det finns ett större och viktigare syfte med livet.
Människan är en del av den esoteriska utvecklingen som ligger bakom tillkomsten av
ett mångtusenårigt raffinerat läknings system  och det på livets alla plan.

Man

Himlen förser oss med de nödvändiga verktygen och
om vi inte tar dessa till oss för att skapa det liv
vi vill ha
störs rytmen och flödet av Qi/Energi.
Detta innebär att en disharmoni skapas med olika obalanser till följd.

”Ljuset är människans liv.
Ögonen är kroppens ljus.”

 

OM KURSEN

Kursen är för dig som är nyfiken på eller vill veta mer om bakgrunden till läkningens principer
enligt de Taoistiska tankar som ligger till grund för den viktiga livsfilosofin för att skapa hälsa, balans, lycka och livsharmoni.
Detta är fundamentet till uppkomsten av Kinesisk Medicin och den moderna varianten av Kinesisk Medicin, Traditionell Kinesisk Medicin som förkortas TCM.

Med denna kunskap kan du lära dig att skapa en läkningsprocess hos dig själv,
genom att använda dessa kunskaper i ditt dagliga liv.

Vill vi skapa läkning inom oss behöver vi ha kontakt med den vi är.
Vi behöver knyta an till det högsta inom oss.
Vi behöver återskapa vårt eget förhållande till oss själva,
att möta oss själva på ett djupare plan
.

 

Secrets of the Golden Flower skyddar och bevarar läkningens innersta väsen enligt
de uråldriga tankar om de principer  som helar de obalanser som uppstår under livet.

Det spelar ingen roll om en obalans finns på ett fysiskt, emotionellt, mentalt eller spirituellt plan.
Secrets of the Golden Flower leder och instruerar oss hur vi bör göra för att skapa läkning, balans och harmoni.

 Det finns bara en väg som leder till läkning, den rätta.

Kursen är uppdelad på 2 tillfällen (fre – sön), 3 dagar och du behöver inte ha kunskaper om Kinesisk medicin eller TCM för att delta.

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken ”Beställ information” på menyraden ovan!