Qi utbildning

Nästa kursstart och ort 2017:
Landskrona:   

Qi
Styrkan och kraften i Kinesisk Medicin
En utbildning i den

Kinesiska Medicinens Helande magi, Qi.

Qi är det som genomsyrar allting. Den ”omfattar himlen och bär upp jorden, breder ut sig i de fyra riktningarna och ger upphov till de fyra extremiteterna. Den är så betydande att den inte går att mäta. Den sammanför himlen och jorden och äger ingen form”.
Qi är också världsomspännande och som hävdar att världen uppstod ur ingenting, från kaos till ordning.
Denna idé av himlen, Tao, är den grundläggande teorin av en enda Qi.
Denna idé som är så djup och bred binder ihop hela den kinesiska filosofin och kulturen.
De forntida kinesiska filosoferna trodde på att födelsen, existensen, transformationen och alltings försvinnande i världen
står under Qi’s inflytande.  Allting är orsakat av Qi.

Kursen tar bland annat upp följande:

– Begreppet Qi
– Yin och Yang
– Qi’s rörelse
– Qi’s rörelse i naturen och i människan
– Qi i obalans
– Qi för balans, harmoni och hälsa
– Övningar för att få Qi att flöda

Detta är en 2 dagars kurs för dig som är nyfiken på, eller vill få insikter i bakgrunden till den läkande principen, dess teori och filosofi enligt Kinesisk Medicin och den Taoistisk livsfilosofins tankar för skapandet av hälsa, balans, lycka och livsharmoni.

Agera på sådant sätt att Qi inte blockerar eller stagnerar
Av hertig Zhao från ”Vår och höstannalerna

 

 

 

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken ”Beställ info” på menyraden ovan!