Läk livet

Nästa kursstart: 18/10 – 2017

Sista möjligheten att gå denna utbildning


太乙

TÀI

Läk livet med Kinesisk medicin, Akupressur och Taoistisk livsfilosofi,
  för läkning, balans, harmoni och hälsa.
En unik helhetsutbildning i livets ursprung enligt Kinesisk medicin och livsfilosofi.

 

Den kinesiske psykoterapeuten

Kinesisk Medicin handlar om livet självt, dess ursprung, aktivitet och förhållande till omvärlden.
Kinesisk Medicin är en beskrivning om läkande och helande av människan baserat på livets uppkomst och innehåll.
Meningen med att använda den teori och filosofi som utmärker Kinesisk Medicin
är att få tekniker och metoder att fungera  att skapa förutsättningar för läkning.
Att behandlaren använder rätt teknik på rätt sätt i rätt tid.

I denna utbildning får du kunskap om hur du med Taoistisk livsfilosofi, tillsammans med teorin i den Kinesisk Medicinen,
kan härleda grundorsaken till en människas obalans och disharmonin.
Med Taoistisk psykologi kan du definiera och differentiera den grundläggande problematiken i disharmonin
och hur du kan behandla med Akupressur via unika aku-punkter för att vägleda din klient till balans, harmoni, läkning och hälsa.
Du kan dela med dig av kunskap till den du möter så att den får verktyg att själv komma vidare i sitt liv.

Beijing 20121026 004

Copyright bild: Tomas von Walden

Utbildningen innehåller bland annat följande:

Taoistisk psykologi för förändring

wuwei (2)Den Taoistiska psykologin är en beskrivning av det autonoma nervsystemet både det sympatiska och det parasympatiska.
Detta nervsystem spelar en mycket stor roll vid smärta och andra obalanser.
Kärnan i den forntida Taoistiska psykologin är teorin om de fem andarna, dessa förser oss med en terminologi så vi kan samtala
om och förstå ett beteende och psykets funktion och fenomen som existerar i det västerländska medvetandet

Lotus utskuren

Copyright bild: Eva Rosth

Filosofi och teori

Den Taoistiska psykologin baserar sig på den filosofi och teori som  speglar det kinesiska sättet att tänka emotionellt, mentalt och spirituellt.
Vi tar upp begreppen Weiji och Wuwei som är två viktiga grundsyner i att arbeta med den Taoistiska psykologin.

Du får kunskaper om de viktiga teorierna inom Kinesisk medicin bl.a:
YinYang
Qi, Den kosmiska energin
Förhållandet mellan de 5 energierna/rörelserna

Tillämpningen av de ”De fem energierna”

De fem energierna verkar i tre dimensioner:

♦ Makrokosmos
♦ Mikrokosmos
♦ Spirituellt

Under utbildningen tar vi upp hur dessa tre dimensioner av ”De fem energierna”  kopplas samman för livets läkning.
Hur Qi flödar i vårt system, hur Qi påverkar och påverkas i olika situationer.
De 5 energierna tillämpas för att ställa en energetisk diagnos.

Dr. Bach blomsterterapi

Utbildningen innehåller utbildning i Dr. Bach blomsterterapi och hur den kan  användas enligt teorin om ”De fem energierna” och TCM.
Att använda sig av ”Naturens läkande kraft” i arbetet att återställa obalans till balans.
Du får kunskap om 38 olika växters energier och hur dessa kan användas.

Akupressurmetoden Zhiya

Du lär dig akupressur, den ursprungliga metoden som heter Zhi ya och hur man behandlar obalanser kopplat till den Taoistiska psykologin.
Du får tillgång till specifika aku-punkter som påverkar kroppens system på ett emotionellt, spirituellt, mentalt och fysiskt plan.

Qi

Allt handlar om energi, därför lär Du lär dig även arbeta med Qi och hur den kan påverka den psykologiska och spirituella nivån.
Du lär dig i att arbeta på en intiutiv nivå av Qi med eller utan fysisk beröring.

ansikte

 

Utbildningen omfattar 7  tillfällen á 5 dagar mån – fre

Lärare: Tomas von Walden

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken ”Jag vill beställa kursinfo” på menyraden ovan!