Kinesisk, Österländsk livsfilosofi och livsåskådning för förändring och utveckling

Kinesisk Medicin och Psykologi

© Bild: Tomas von Walden

Kinesisk och Österländsk livsfilosofi och livsåskådning handlar om livet självt, dess ursprung, aktivitet och förhållande till omvärlden.
Denna denna syn på livet är beskrivningar om läkandet och helandet av människan baserat på livets uppkomst och innehåll.
I mina kurser/föreläsningar får du kunskap om hur du med Taoistisk, Konfucianskt, Buddhistisk och Kinesisk livsfilosofi/livsåskådning, tillsammans med den Kinesisk Medicinens teorem, kan härleda grundorsaken till en människas obalans och disharmonin. Med dessa kan du skapa det liv du vill ha, att se möjligheterna istället för inskränkningar, att se orsaken istället för att fokusera på symtomenFör att läkning skall ske behövs en medveten närvaro i livet. ”Jag” behöver förstå hur viktig ”Jag” är. Livet blir inget liv utan ”Jag”. Livet behöver ha direktiv och en hängivenhet, en passionerad kärlek till livet och dess möjligheter. Livet behöver en riktning som tar ”jaget” framåt för att genom insikten upptäcka och uppleva livet och det som finns för det. Ditt liv behöver ett åtagande, ett livsmål, en passion.

Livet handlar om livet och ingenting annat.
Det enda ”jag” behöver är att förstå det och ange hur vi vill uttrycka det när vi finns till. Vi föddes till livet och döden, det är i den verklighet vi existerar.
Det som är så fascinerande är att Taoismen, Konfucianismen, Buddhismen och det teoretiska i den Kinesiska Medicinen ger oss de filosofiska verktygen som ger oss de nödvändiga svaren och handlingskraften till att förändra sjukdom och obalans till harmoni, hälsa och ett fantastiskt liv.
Om vi vill.

Forntid är den nutid som ger oss vår framtid.

Genom mina kurser/föreläsningar får du kunskap om den Kinesiska och Österländska livsfilosofin och livsåskådningen, ursprungen ur det forntida sättet att se på livet och är fundamentet i den Kinesisk medicinska teorin, om hur man kan läkas och få ett lyckligt liv.
Den Kinesisk livsfilosofin och livsåskådningen ger oss större möjligheter att välja balans, harmoni, glädje och hälsa istället för det motsatta. Att se det bakomliggande, orsaken, till ohälsa, obalans och sjukdom för att kunna förändra, att transformera, så livet kan gå vidare till nästa fas
.
Nedan har du olika kurser/föreläsningar om Österländsk och Kinesisk livsfilosofi (klicka på den kurs/föreläsning du är intresserad av)

FEMA ← (klicka här)
Fema är en kurs/föreläsning om hur man inom en österländsk livsfilosofi ser på helheten, dess betydelse och dess olika delar Fysiskt, Emotionellt, Medvetenhet, Andligt
Kursdatum och ort: Landskrona 3 – 6/12 2020

3 Vägar till Inre Hälsa ← (klicka här)
Att förstå var man befinner sig nu och vad som fört en till nuet samt hur man kan tänka om framtiden.
Kursdatum och ort: Landskrona 11 – 13/9 2020

Fem verktyg för Förändring ← (klicka här)
Denna kurs/föreläsning handlar om att hitta de styrkor och kvalitéer som finns i vårt inre, det vi har med oss från den dag vi kom till jorden så vi kan göra bra medvetna val. Att skapa sitt eget Karma.
Kursdatum: Landskrona 28 – 30/8 2020

Tui Na Kinesisk Massage med Akupressur ← (klicka här)
Välkommen till en unik utbildning i Tui Na massage och akupressur, ett manuellt behandlingskoncept, ett mångtusenårigt sätt att behandla olika medicinska symtom, obalanser i synnerhet 0lika smärttillstånd.
Kursstart: Landskrona 23/9 2020

Med dessa kurser/föreläsningar kan du ta till dig denna kunskap, det spelar ingen roll om det hör till det forntida sättet att se på livet och hur man bör leva det, vi är fortfarande samma människor de forntida. Naturen och livet är detsamma nu som då och det enda som skiljer oss åt är den tid som passerat mellan forntid och nutid.
Har vi därför lärt oss mer om livet och att leva det?
För vad är livet och att leva det?

Med denna livsfilosofi kan vi skapa vår unika plats i livet och få känna oss lyckliga och tillfreds med vardagen.
Att med denna kunskap få verktyg som kan skapa kraft, mod och tolerans som behövs för att leva i nutid för att få en bra framtid.