Kinesisk och Österländsk livsfilosofi och teori

Kurser och föreläsningar i
Kinesisk och Österländsk livsfilosofi och teori

Kinesisk Medicin och Psykologi

© Bild: Tomas von Walden

Kinesisk Medicin och psykologi handlar om livet självt, dess ursprung, aktivitet och förhållande till omvärlden.
Kinesisk Medicin och psykologi är beskrivningar om läkande och helande av människan baserat på livets uppkomst och innehåll.
I mina kurser får du kunskap om hur du med Taoistisk, Konfuciansk, Buddhism och Kinesisk livsfilosofi/livsåskådning, tillsammans med den Kinesisk Medicinens teorem, kan härleda grundorsaken till en människas obalans och disharmonin. Med dessa insikter får du möjlighet att skapa det liv du vill ha, att se möjligheterna istället för inskränkningar, att se orsaken istället för att fokusera på symtomen.

Forntid är den nutid som ger oss vår framtid.

Genom mina kurser får du kunskap om den Kinesiska livsfilosofin ursprungen ur det forntida sättet att se på livet och är fundamentet i den Kinesisk medicinska teorin, om hur man ska kunna hjälpa människor att läkas och få ett lyckligt liv.
TCM (traditionell kinesisk medicin) som är det som praktiseras mest i den nutid vi lever i är en avskalad version av den Kinesiska medicinen där man inte ”har tid” med annat än att behandla själva symtomen.
Den Kinesisk livsfilosofin ger oss en större möjlighet att välja balans, harmoni, glädje och hälsa istället för det motsatta. Att se det bakomliggande till ohälsa, obalans och sjukdom för att kunna förändra så livet kan gå vidare till nästa livsfas
.

Akupunktur, Tui Na, Akupressur (Zhi Ya) samt örtmedicin är en del av denna livsfilosofi för att stötta människan i det yttre men det finns även den Taoistiska psykologin som stöttar och balanserar de inre obalanserna på ett emotionellt, mentalt och spirituellt plan.
Med dessa olika kurser kan du ta till dig denna kunskap, det spelar ingen roll om det hör till det forntida sättet att se på livet och hur man bör leva det.
Vi är fortfarande samma människor som dem, människor. Naturen och livet är detsamma nu som då och det enda som skiljer oss åt är den tid som passerat mellan forntid och nutid.
Har vi därför lärt oss mer om livet och att leva det?
För vad är livet och att leva det?

Med denna livsfilosofi kan vi skapa vår unika plats i livet och få känna oss lyckliga och tillfreds med vardagen.
Att med denna kunskap få verktyg som kan skapa kraft, mod och tolerans som behövs för att leva i nutid för att få en bra framtid.

 

!