Kinesisk medicin

Utbildning i Klassisk Kinesisk Medicin
hos
Tai Yi Kropps Harmoni Utbildningscenter

Dans från Tang dynastin

Copyright bild: Tomas von Walden

Kinesisk Medicin handlar om livet självt, dess ursprung, aktivitet och förhållande till omvärlden. Kinesisk Medicin är beskrivningen om läkande och helande av människan baserat på livets uppkomst och innehåll.  Att läka någon med användandet av de terapeutiska metoderna som ingår i vad man kallar Kinesisk Medicin, handlar om att vi ska återställa Qi i dess ursprungliga form, att återställa Qi till den ursprungliga precisa ordning som skapar och håller ihop allt.

Kinesisk Medicin är en så kallad folkmedicin och precis som andra folkmediciner så är denna ursprungen och utvecklad utifrån människans förhållande till omvärlden och dess olika skiftningar. Alla dessa folkmediciner ligger till grund för dagens medicinska vård, trots att den inte förstår det som är det viktigaste i ett läknings system, människan. Urtidsmänniskan hade en djup tro på människans plats i en universell tillvaro och läkning måste ske i samklang med omgivningen, allt var inte en slump utan en del i ett större perspektiv.

Våra kurser syftar till att läka i helheten.

Varje människa är unik och har bara vissa likheter med varandra. Allt som händer i livet alla tankar vi tänker, alla känslor, alla sinnesförnimmelser, alla möten med andra som vi gör påverkar livet att ta olika riktningar. En del angenäma, en del mindre angenäma och en del är rena skräckupplevelser. Oavsett var den enskilda människan befinner sig, oavsett vilken samhällsställning den har är varje människas liv betydelsefullt.

Wangjing hospital Beijing

Copyright bild: Tomas von Walden

Våra kurser i Kinesisk Medicin syftar till att uppmärksamma den enskilda människan och dess individuella obalans. Det är bara i helheten en läkning kan ske. Vi kan inte välja att behandla en specifik del hos individen, utan vi behöver se obalansen i sitt speciella sammanhang, var den uppstod och varför.

Stor vikt läggs i de olika kurserna att se människan som den är ur ett Kinesisk Medicin perspektiv. Man får kunskap för att förstå det grundläggande inom Taoistisk psykologi och Kinesisk Medicinsk teori, filosofi samt hur de olika behandlingsmetoderna som Zhiya, akupressur, Tui Na, akupressur etc.
Sjukdomar och obalanser handlar enligt Kinesisk Medicin om en disharmoni av livet självt och praktiserandet av Kinesisk Medicin baserar sig första hand på detta, inte i att använda en teknik eller metod.

Det handlar om att läka livet och inte ett symtom.

ra olika utbildningar (se beskrivningar under fliken ”Kinesisk Medicin”)

  • Vad är Kinesisk Medicin?
  • Secrets of the Golden Flower (taoistisk livsfilosofi, grunden till Kinesisk Medicin)
  • Qi, skaparen av de ”10 000 tingen”.
  • Xiao, Kraften som skapar Balans, Harmoni och Läkning, men även kraften i sjukdomar och obalanser

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken ”Beställ information” på menyraden ovan!