Anmälan och betalning

Anmälan och betalning

Sköldpadda

Copyright: Tomas von Walden

Anmälan till våra utbildningar och kurser görs på den blankett som är bifogad till respektive kurs- och utbildningsfolder. När anmälan kommit Kropps Harmoni Terapeut Skolan tillhanda skickas faktura och kallelse. Betalning sker via faktura 15 dagar netto eller så kan man välja att finansiera utbildningen via en avbetalning (se nedan).
Vid återbud till kurs eller utbildning senast fyra veckor före kursstart betalas kursavgift eller anmälningsavgift tillbaka med 500:- avdrag för administrativa kostnader. Vid senare återbud betalas kursavgiften eller del av kursavgift tillbaka endast mot uppvisande av läkarintyg. Vid påbörjad kurs betalas ingen avgift tillbaka om elev beslutar sig för att avbryta utbildningen. Om sjukdom uppstår under utbildningstiden och elev inte kan fullfölja den planerade utbildningen, erbjuds eleven plats vid nästa kursstart utan extra kostnad.
Om utbildningen blir inställd av för lågt deltagande återbetalas hela kursavgiften.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för lågt deltagande eller andra händelser som ligger utanför Kropps Harmoni Terapeut Skolans kontroll. Man är inte antagen på utbildningen innan hela kursavgiften är betald enligt översänd faktura eller att avtal om avbetalning har upprättats.

Avbetalning

Behöver Du avbetalning? Kontakta oss för mer information om du vill veta mer och vilken möjligheter till avbetalning det finns!