Resa hem, till framtiden

Kursort och datum:
Landskrona: 14 – 16/2 samt 13 – 15/3 2020

© Bild: Tomas von Walden

© Bild: Tomas von Walden

Resa hem,
till Framtiden
Att uppnå Harmoni och Balans

Guītú

Denna ”Resa hem, till framtiden” innebär att med Taoistiska, Kinesiska och Konfucianska tankar och idéer om hur livet bör levas, att skapa en livsfilosofi som fungerar,  att hitta tillbaka till sig själv och bli medveten om tillvaron, sitt liv. Att skapa en fungerande vardag.
Detta är uråldriga österländska livsfilosofier som i högsta grad är aktuella i dagens urbaniserade och prestationsinriktat samhälle. Genom att bli medveten skapar man en framtid åt sig. Genom medvetenhet kan man göra mindre förändringar för att skapa ett lyckligare och hälsosammare liv.

© Bild: Tomas von Walden


För att en människa skulle ha möjlighet att uppnå Harmoni och Balans utformades inom den österländska livsfilosofin tre viktiga verktyg för att finna den allomfattande vägen och uppnå Tao, dessa är:

  1. Att hitta hem till sitt Inre ”Secret of the Golden Flower
  2. Att frigöra sig från det gamla ”Xiào
  3. Att bestämma framtidens möjligheter ”Rénjì 

Dessa tre verktyg har en enkel tydlighet kopplat till människans existens och sammankopplingen med naturen, det naturliga.
För förändring behövs det naturliga, att uppnå harmoni och balans är naturligt därför att det är individens Karma, livet.
Dessa enkla men naturliga och viktiga insikter om livet behövs verkligen i dagens högteknologiska värld, därför är dessa mångtusenåriga insikter och kunskaper om livets process, trots att de skapades för flera tusen år sedan högaktuella.

© Bild: Tomas von Walden

Innehåll

Det handlar om att få insikter och kunskaper för sitt eget liv, att skaffa sig de nödvändiga verktyg för förändring och att lära sig övningar för ett bättre välbefinnande, att förstå tanken bakom sitt eget handlande, att förstå vikten av bra relationer, att förstå det naturliga, att förstå sitt eget liv.

Denna utvecklande kurs är på 2 tillfällen á 3 dagar (fre – sön), då har du möjlighet att ta del av dessa verktyg som du sedan praktiserar i din vardag. Denna ”Resa hem, till framtiden” möjliggör en medvetenhet till att du ska göra det rätta livsvalen och uppnå Framgång, Harmoni och Balans i ditt liv.

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder genom att  klicka på flikenBeställ information” på menyraden ovan!