Bach blomsterterapi

Kursort och datum:
Öland, Äleklinta Gård     16 – 18/10 2018

 

Grundkurs i

Dr. Bach Blomsterterapi

För alla som är intresserade av vad naturens energier kan göra för hälsa och välbefinnande.

En unik kurs i Naturens Läkande Kraft
Dr. Bach blomsterterapi är Naturens läkning
för inre balans och harmoni.

Dr Bach blomsterterapi

© Bild: Lena Berndtsdotter

Bach

Bilden publiceras med tillstånd av Judy Ramsell Howard The Bach Center Mount Vernon, Sotwell Oxon England

Dr. Edward Bach var en högt uppskattad engelsk läkare som var verksam i London mellan 1914 – 1930 med klinik på Harley Street och med laboratorium på Park Crescent. Han lämnade detta bakom sig för att gå ut i naturen där han upptäckte ett läknings system fritt från gifter, biverkningar och kontraindikationer. Här i Naturen fann han ett helt nytt läkningssystem som fått namnet:

Dr. Bach Blomsterterapi

Dr. Bach´s  läkningssystem består av 38 olika växtenergier som är uppdelade i Sju olika kategorier som:
1.  För Rädsla
2. För Osäkerhet
3. För Ointresse för nuet
4. För Ensamhet
5. För Överkänslighet för inflytande av andra
6. För Misströstan förtvivlan och skuld
7. För Överbeskyddande för andras välfärd.

De olika energierna från växterna som ingår i Dr. Bach’s läkningssystem har förmåga att balansera de obalanser vi människor av olika anledningar hamnar i.

Möjlighet till fördjupning för dig som önskar bli BM-Kropps Harmoni Bach Praktiker. Mer information under grundkursen.
Mimulus

© Bild: Tomas von Walden

Dr. Bachs kända ord

Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning det är ett verktyg som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Sjukdomarnas uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg och att föra oss tillbaka till den Sanningens och Ljusets väg vi aldrig borde lämnat”.

Lärare: Lena Berndtsdotter

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder genom att  klicka på fliken ”Beställ information” på menyraden ovan!

För att köpa Bach´s original remedy gå in på www.bengtssonsnaturmedicin.se

Författare till boken:

”Naturens Läkande Kraft”

Bokomslag905

Om du vill köpa boken av oss klickar du här!
Du kan också köpa den via bokaffärer eller via internetbokhandeln.
Som ett komplement till boken finns det även ”Insiktskort” att köpa via oss!