Bach blomsterterapi

Kursstarter:

Kropps Harmoni Bach praktiker:
Kursstart: Under planering för 2018

 

Utbildning i

Dr. Bach Blomsterterapi

Detta är en unik utbildning i Naturens Läkande Kraft
Dr. Bach blomsterterapi är en utbildning i Naturens läkande
för inre balans och harmoni

Dr Bach blomsterterapi

Copyright bild: Lena Berndtsdotter

Bach

Bilden publiceras med tillstånd av Judy Ramsell Howard The Bach Center Mount Vernon, Sotwell Oxon England

Dr. Edward Bach var en högt uppskattad engelsk läkare som var verksam i London mellan 1914 – 1930 med klinik på Harley Street och med laboratorium på Park Crescent. Han lämnade detta bakom sig för att gå ut i naturen där han upptäckte ett läknings system fritt från gifter, biverkningar och kontraindikationer. Här i Naturen fann han ett helt nytt läkningssystem som fått namnet:

Dr. Bach Blomsterterapi

Det består av 38 olika blomsterenergier som är uppdelade i Sju olika kategorier som:
1. Rädsla
2. Osäkerhet
3. Ointresse för nuet
4. Ensamhet
5. Överkänslighet för inflytande av andra
6. Misströstan förtvivlan och skuld
7. Överbeskyddande för andras välfärd.

De olika energierna från växterna som ingår i Dr. Bach’s läkningssystem har förmåga att balansera de obalanser vi människor kan hamna i.

Utbildning till Kropps Harmoni Bach praktiker för dig som vill använda Bach Blomsterterapi som terapeut i dina behandlingar.

I utbildningen till Kropps Harmoni Bach Praktiker får Du lära dig hur Du kan balansera och hjälpa dina medmänniskor och dig själv till ett mer balanserat liv med hälsa.

Mimulus

Copyright bild: Tomas von Walden

Dr. Bachs kända ord

Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning det är ett verktyg som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Sjukdomarnas uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg och att föra oss tillbaka till den Sanningens och Ljusets väg vi aldrig borde lämnat”.

Lärare: Lena Berndtsdotter

Köp dina Bachenergier på www.bengtssonsnaturmedicin.se

Författare till boken:

”Naturens Läkande Kraft”

Bokomslag905

Om du vill köpa boken klickar du på fliken ”Övrigt” och sedan ”Våra böcker”!
Du kan också köpa den via bokaffärer internetbokhandeln eller på www.bengtssonsnaturmedicin.se

Vill du ha mer information om innehåll priser och tider så beställ en folder på genom att  klicka på fliken ”Beställa information” på menyraden ovan!