Arbeta som terapeut

DET TERAPEUTISKA ARBETSSÄTTET

Copyright bild: Eva Rost

Copyright bild: Eva Rost

I våra utbildningar ingår alltid ett terapeutiskt arbetssätt som är en väg för mänskligt växande. Att med insikt om kropp, själ, ande, mentalt, emotionellt och psykologiskt förstå och vara trygg i möten med andra människor. Både som yrkesverksam eller privat. I den värld vi lever i blir det allt viktigare att ta ansvar för vårt eget välbefinnande därför är det också viktigt att förstå, att vi inte kan göra det om vi inte tillåter oss själva att växa som människa. Vi behöver lära oss hur vi själva fungerar kroppsligt, själsligt, andligt, mentalt, emotionellt och psykologiskt. Först då förstår vi hur viktig vi är som enskild människa. Kunskap om oss själva gör det lättare att förstå oss själva och på så sätt får vi en referenspunkt i möten med andra människor.

ATT LÄRA SIG ATT HJÄLPA ANDRA MÄNNISKOR ATT HJÄLPA SIG SJÄLVA

Som människa har vi en mycket stor inre läknings potential som vi kan använda oss av vid en läkningsprocess. Det ställer därmed krav på att vi ska ta det ansvar för vårt eget varande, som vi inte kommer undan i en läkningsprocess. Vill man inte själv bli frisk och hel, blir man det inte heller. Som komplementärmedicinsk terapeut kan vi stötta våra klienter med kunskap, mod och motivation att kunna återgå till ett fungerande liv såväl i privat- som arbetsliv. Detta innebär att man som terapeut behöver ha en inre insikt om sitt eget ansvar för att skapa den trygghet man behöver för att kunna hjälpa och stötta människor i en rehabiliteringsfas. När man är trygg i sig själv, är man inte något hinder för andra människors utveckling och läkning. En skicklig terapeut har förmågan att vägleda sin klient till insikt om sin egen förmåga att bestämma över sitt liv, att ha ett eget ansvar. Alla människor har ansvaret för sin egen utveckling.
Vår utbildningar ger terapeuten möjlighet att arbeta på ett mer holistiskt plan där han/hon kan stötta i helheten. Våra utbildningar ger terapeuten trygghet i att finnas som samtalspartner, att kunna lyssna och vara stöd utan att känna att han måste ”fixa”. Våra utbildning är utomordentliga verktyg för att upptäcka och utveckla sina egna blockeringar (projiceringar) så man inte är ett hinder för sin klients utveckling och läkning. I våra utbildningar tar vi upp sambandet mellan känslor och hur dessa påverkar vår kropp och liv.

SAMARBETE GER LÄKNING

Det är viktigt att förstå att utan ett samarbete mellan terapeut och klient sker ingen utveckling. Som terapeut är det viktigt att inse att hur skickliga vi än är i olika metoder, tekniker och kunskap om människans olika beståndsdelar, fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt så kan vi inte åstadkomma mer än tillfällig lindring om vi inte inbjuder människan att aktivt delta i sin egen rehabilitering och läkning. Att utveckla sin terapeutiska förmåga är att bli ärlig mot sig själv, då finner vi vår egen inre trygghet och kan tillåta våra klienter och medmänniskor vara där dom just nu befinner sig utan att dom känner sig dömda eller bedömda.

”Att bli berörd är att bli sedd är att bli bekräftad”

DET HOLISTISKA OCH KOGNITIVA ARBETSSÄTTET

Ordet ”holism” betyder helhet och det är, vad vi anser, det viktigaste att tänka på när man behandlar människor. Att se helheten att kropp, själ och ande hör ihop och att alla är lika viktiga. Att arbeta kognitivt innebär att man koncentrerar sig på att stärka det friska istället för att fokusera på det sjuka. Att se möjligheter istället för svårigheter. Spända axlar, huvudvärk, ryggsmärtor eller andra besvär kan lika gärna bero på en själslig/mental obalans som på en fysisk.
Som komplementärmedicinsk terapeut arbetar Du med båda vilket innebär att en kroppsbehandling kan frigöra den mentala/emotionella orsaken till spänningssymtomen.

Att bara behandla symtomen innebär ett kortsiktigt smärtuppehåll, att behandla orsaken innebär att smärtan kan försvinna för alltid.

DSCN2554

Copyright bild: Tomas von Walden

 

© Bilder på denna sida: Fotograf Eva Rosth (överst), Tomas von Walden