Kropps Harmoni


 

”Ett utbildningscenter för utveckling, hälsa och medvetenhet”

Vi har utbildat i olika tekniker och metoder inom komplementärmedicinen sedan 1997 och våra utbildningar och kurser har varit/är  unika kognitiva helhetsutbildningar där människans synsätt på hälsa, sjukdomar och läkning är det grundläggande. I våra utbildningar har alltid ett terapeutiskt arbetssätt ingått som är en väg för mänskligt växande.
I våra kurser förmedlar vi även detta terapeutiska arbetssätt för att kunna förstå och få insikt om obalanser eller disharmonier.

Att med insikt om kropp, själ, ande, mentalt, emotionellt och psykologiskt förstå och vara trygg i möten med andra människor. Både som yrkesverksam eller privat.

 

I den värld vi lever i blir det allt viktigare att ta ansvar för vårt eget välbefinnande därför är det också viktigt att förstå, att vi inte kan göra det om vi inte tillåter oss själva att växa som människa. Vi behöver lära oss hur vi själva fungerar kroppsligt, själsligt, andligt, mentalt, emotionellt och psykologiskt. Först då förstår vi hur viktig vi är som enskild människa. Kunskap om oss själva gör det lättare att förstå oss själva och på så sätt får vi en referenspunkt i möten med andra människor.

Våra kurser handlar om hur vi ska kunna förstå oss själva.

Lena Berndtsdotter                            Tomas von Walden