Välkommen

Kropps Harmoni
Ett Center för Hälsa och Utveckling

Välkommen till Kropps Harmoni ”Utbildningscenter” och ”Ett center för hälsan
till kurser och utbildningar som kan skapa framgång i ditt liv.

Vi har utbildat i olika tekniker och metoder inom komplementärmedicinen sedan 1997 och våra utbildningar och kurser är
unika kognitiva helhetsutbildningar där människans synsätt på hälsa och sjukdomar är det grundläggande.
Våra utbildningar i bland annat Kinesisk Medicin, till Livscoach enligt BM och Dr. Bach blomsterterapi bygger broar
mellan komplementärmedicinen och skolmedicinen med människans hälsa och lycka i fokus.

Att bygga broar

Copyright bild: Lena Berndtsdotter


 Kropps Harmoni är:

En frizon där människor
kan hämta kraft och energi,
där man kan finna ro.

Ett ställe där människor
kan få hjälp och stöd för att
bli av med eller lindra
själslig, emotionell och
kroppslig smärta

Ett ställe där människor
kan utvecklas för att kunna hjälpa och stödja
andra människor
till ett bättre liv.

Ett ställe där människor växer.
Ett ställe för människan.
Ett ställe där ljus, kärlek
och Harmoni råder.

© Bilder: Lena Berndtsdotter. Gäller samtliga bilder och på samtliga sidor i denna hemsida om inget annat angivits.

© Layout och innehåll: Kropps Harmoni Terapeut Skolan Landskrona 2015